ถุงคุ๊กกี้/ถุงซิป/ถุงซองตั้ง

ถุงคุ๊กกี้/ถุงซิป/ถุงซองตั้ง


ถุงคุ๊กกี้ขยายข้าง ถุงซิปตั้งได้
ถุงคุ๊กกี้8x12"ลายน้ำตาลครีม
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 115.00 บาท/แพค]
ถุงคุ๊กกี้7x12"ลายน้ำตาลครีม
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 115.00 บาท/แพค]
ถุงคุ๊กกี้5*9"ลายน้ำตาลครีม
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 115.00 บาท/แพค]
ถุงคุ๊กกี้6*10"ลายน้ำตาลครีม
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 115.00 บาท/แพค]
ถุงคุ๊กกี้6*9"ลายลูกไม้สีแดง
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 90.00 บาท/แพค]
ถุงคุ๊กกี้5X8" ลายลูกไม้สีแดง
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 90.00 บาท/แพค]
ถุงซิปสีดำฟอยล์ 16x23.53cm
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 300.00 บาท/หน่วย]
ถุงซิปสีทองฟอยล์ 16x23.53cm
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 300.00 บาท/หน่วย]
ถุงซิปสีเงินฟอยล์ 16x23.53cm
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 300.00 บาท/หน่วย]
ถุงซิปสีชมพู ฟอยล์ 16x23.53cm
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 300.00 บาท/หน่วย]
ถุงคุกกี้ปากกาว แบบใส 10x9 cm
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 80.00 บาท/แพค]
ถุงซิปใส 15 x 23 เซน
สินค้าหมดชั่วคราว
[ราคา 130.00 บาท/แพค]
ถุงซิปใส 23 x 35 เซน
สินค้าหมดชั่วคราว
[ราคา 130.00 บาท/แพค]
ถุงซิปใส 13 x 20 เซน
สินค้าหมดชั่วคราว
[ราคา 130.00 บาท/แพค]
ถุงซิปใส 9 x 13 เซน
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 130.00 บาท/แพค]
ถุงซิปใส 7 x 10 เซน
สินค้าหมดชั่วคราว
[ราคา 130.00 บาท/แพค]
ถุงซิปใส 6 x 8 เซน
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 130.00 บาท/แพค]
ถุงซิปใส 4 x 6 เซน
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 130.00 บาท/แพค]
ถุงซิปมีก้น 4.5x8 นิ้ว
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 175.00 บาท/หน่วย]
ถุงซิปมีก้น 16x23.53cm
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 225.00 บาท/หน่วย]
ถุงซิปมีก้น 6x10 นิ้ว
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 250.00 บาท/หน่วย]
ถุงซิปมีก้น 8x12 นิ้ว
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 300.00 บาท/หน่วย]
ถุงคุ้กกี้พับข้าง 9x14 นิ้ว
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 60.00 บาท/แพค]
ถุงคุ้กกี้พับข้าง 6x9 นิ้ว
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 60.00 บาท/แพค]
ถุงคุกกี้กาว14*14cm
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 160.00 บาท/หน่วย]