Green Box กล่องลูกฟูกมีดีไซน์

Green Box กล่องลูกฟูกมีดีไซน์


กล่องลูกฟูกsizeต่างๆ
2401014
กล่องลูกฟูกอเนกประสงค์

ขนาดสินค้า กว้าง31 x ยาว50.7 x สูง9.3 ซม.
จำนวนต่อแพค 10  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 380.00 บาท/แพค]
1603002
กลอ่งไดคัท SS-2

ขนาดสินค้า กว้าง 11 x ยาว 23.5 x สูง 3 cm.
จำนวนต่อแพ็ค 20  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 130.00 บาท/แพ็ค]
2401013
กล่องรองเท้ากระดาษลูกฟูกหนา 3 ชั้น

ขนาดสินค้า 23.5x35x13.5 cm.
จำนวนต่อแพค 1  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 120.00 บาท/แพค]
2401008
กล่องอเนกประสงค์ลูกฟูก 8x13x3.5 ซม.

ขนาดสินค้า กว้าง8 x ยาว13 x สูง3.5 ซม.
จำนวนต่อแพค 20  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 80.00 บาท/แพค]
2401002
กล่องลูกฟูก JUMBO

ขนาดสินค้า กว้าง 20.2 x ยาว 27 x สูง 15.5 ซม.
จำนวนต่อแพค 10  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 350.00 บาท/แพค]
2401001
กล่องลูกฟูก GIFT SET

ขนาดสินค้า ยาว30 x กว้าง11.5 x สูง26 ซม.
จำนวนต่อแพค 10  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 350.00 บาท/แพค]
0102017
กล่องเค้กหูหิ้วลูกฟูก 2-4 ปอนด์

ขนาดสินค้า ไม่ระบุ
จำนวนต่อแพค 5  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 150.00 บาท/แพค]
0101017
กล่องเค้กหูหิ้วลูกฟูก 1 ปอนด์

ขนาดสินค้า ไม่ระบุ
จำนวนต่อแพค 5  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 100.00 บาท/แพค]
1603001
กล่องไดคัท SS-1

ขนาดสินค้า กว้าง 11.4 x ยาว 16.3 x สูง 3 cm.
จำนวนต่อแพ็ค 20  ชิ้น/แพ็ค
สินค้าหมดชั่วคราว
[ราคา 110.00 บาท/แพ็ค]
0810003
ถาดของขวัญ 22x25x7cm

ขนาดสินค้า กว้าง22 x ยาว25 x สูง7cm.
จำนวนต่อแพค 10  ชิ้น/แพค
สินค้าหมดชั่วคราว
[ราคา 150.00 บาท/แพค]