x ปิดหน้าต่าง

ถ้วยไอศครีม

ถ้วยไอศครีม


ถ้วยไอศครีม520cc ลายSUMMER EVEN
0304089

ถ้วยไอศครีม520cc ลายSUMMER EVEN

ความสูงถ้วย 8 ซม. ปากถ้วยกว้าง 11 ซม. ก้นถ้วยกว้าง 9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 115.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยไอศครีม520cc ลาย สวนสัตว์เหลือง
0304076

ถ้วยไอศครีม520cc ลาย สวนสัตว์เหลือง

ความสูงถ้วย 8 ซม. ปากถ้วยกว้าง 11 ซม. ก้นถ้วยกว้าง 9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยไอศครีม520cc สีขาว
0304031

ถ้วยไอศครีม520cc สีขาว

ความสูงถ้วย 8 ซม. ปากถ้วยกว้าง 11 ซม. ก้นถ้วยกว้าง 9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 115.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยไอศกรีม 390cc (h) พิมพ์ลาย
0304119

ถ้วยไอศกรีม 390cc (h) พิมพ์ลาย

ก้นกว้าง 7.7 ซม./ปากกว้าง 9.7 ซม./สูง 6.7 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยไอศครีม390cc ลาย สวนสัตว์เหลือง
0304075

ถ้วยไอศครีม390cc ลาย สวนสัตว์เหลือง

เส้นผ่าศูนย์กลาง ปากแก้ว 10 ซม. ; ก้นแก้ว 7.8 ซม. ความสูง 8 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยไอศครีม390cc สีขาว
0304030

ถ้วยไอศครีม390cc สีขาว

เส้นผ้าศูนย์กลาง ปากแก้ว 10 ซม.; ก้นแก้ว 7.8 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 92.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยไอศกรีม 130cc พิมพ์ลาย
0304115

ถ้วยไอศกรีม 130cc พิมพ์ลาย

ก้นกว้าง 7.4 ซม./ปากกว้าง 8.6 ซม./สูง 3.7 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยไอศครีม260ccสีขาว
0304028

ถ้วยไอศครีม260ccสีขาว

เส้นผ่าศูนย์กลาง ปากแก้ว 9 ซม. ก้นแก้ว 7.5 ซม. สูง 6 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 74.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว