ถุงซิป, ถุงซิปตั้งได้, ถุงขนม, ถุงฟรอย, ถุงมีก้น, ถุงข้าวโพดคั่ว, ถุงคุ๊กกี้

x ปิดหน้าต่าง

ถุงคุ๊กกี้พับข้างแบบพิมพ์ลาย

ถุงพับข้างสำหรับคุ๊กกี้-ขนม


ถุงคุ๊กกี้พับข้างแบบพิมพ์ลาย


ถุงคุ๊กกี้5X8" ลายลูกไม้สีแดง
1201023

ถุงคุ๊กกี้5X8" ลายลูกไม้สีแดง

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงคุ๊กกี้6*9"ลายลูกไม้สีแดง
1201024

ถุงคุ๊กกี้6*9"ลายลูกไม้สีแดง

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงคุ๊กกี้6*10"ลายน้ำตาลครีม
1201026

ถุงคุ๊กกี้6*10"ลายน้ำตาลครีม

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 115.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงคุ๊กกี้5*9"ลายน้ำตาลครีม
1201025

ถุงคุ๊กกี้5*9"ลายน้ำตาลครีม

จำนวนชิ้นต่อแพค 0 ชิ้น/แพค

ราคา 115.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงคุ๊กกี้7x12"ลายน้ำตาลครีม
1201027

ถุงคุ๊กกี้7x12"ลายน้ำตาลครีม

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 115.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงคุ๊กกี้ 8x12"ลายน้ำตาลครีม
1201028

ถุงคุ๊กกี้ 8x12"ลายน้ำตาลครีม

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 115.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว

ถุงพับข้างสำหรับคุ๊กกี้-ขนม