ถ้วยคัพเค้ก, ลายจุด, ถ้วยอบขนม, ถ้วยอบคัพเค้ก, baking, cupcake, ถ้วยปาเนตโทน

x ปิดหน้าต่าง

ถ้วยปาเนตโทน

ถ้วยคัพเค้ก/กระทงจีบ


ถ้วยปาเนตโทน


ปาเนตโทน6cm.ลายหัวใจคละสี
0306053

ปาเนตโทน6cm.ลายหัวใจคละสี

ก้นถ้วย 6 cm. สูง 5.5 cm.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ชมพูลายเค้ก
0306044

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ชมพูลายเค้ก

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนตืเมตร

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายริ้วตรง
0306035

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายริ้วตรง

ก้นถ้วย 6 cm. สูง 5.5 cm.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายทางตรงคละสีเข้ม
0306016

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายทางตรงคละสีเข้ม

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายหัวใจเล็ก/ใหญ่
0306010

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายหัวใจเล็ก/ใหญ่

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยปาเนตโทน6cm.สีเขียวอักษรLOVE
0306009

ถ้วยปาเนตโทน6cm.สีเขียวอักษรLOVE

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายสตอเบอรี่
0306007

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายสตอเบอรี่

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายรุ้งทางขวาง
0306004

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายรุ้งทางขวาง

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายลูกศรหัวใจ
0306048

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายลูกศรหัวใจ

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายชมพูดอกไม้ขาว
0306047

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายชมพูดอกไม้ขาว

ก้นถ้วย 6 cm. สูง 5.5 cm.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยปาเนตโทน6cm.เขียวจุดสตอเบอรี่
0306043

ถ้วยปาเนตโทน6cm.เขียวจุดสตอเบอรี่

ก้นถ้วย 6 cm. สูง 5.5 cm.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายริ้วตรงคละสี
0306036

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายริ้วตรงคละสี

ก้นถ้วย 6 cm. สูง 5.5 cm.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยปาเนตโทน6cm. สีชมพูจุดขาว
0306033

ถ้วยปาเนตโทน6cm. สีชมพูจุดขาว

ก้นถ้วย 6 ซม. สูง 5.5 ซม.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายจุดกลมคละสี
0306015

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายจุดกลมคละสี

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายดอกไม้ชมพู
0306014

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายดอกไม้ชมพู

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายทางตรงชมพูแดงขาว
0306012

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายทางตรงชมพูแดงขาว

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายเฉียงแดงขาวชมพู
0306011

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายเฉียงแดงขาวชมพู

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ชมพูอ่อน/เข้มหัวใจ
0306006

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ชมพูอ่อน/เข้มหัวใจ

ก้นถ้วย 6 ซม. สูง 5.5 ซม.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว

ถ้วยคัพเค้ก/กระทงจีบ