ถุงใส่แก้วน้ำ, ถุงพลาสติกใส, ถุงเบเกอรี่, ถุงหูหิ้ว,ถุงหูหิ้วย่อยสลาย,ถุงหูหิ้ว HDPE,ถุงร้อนPP,ถุงเย็นPE

x ปิดหน้าต่าง

ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร ถุงร้อน ถุงเย็น

ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร ถุงร้อน ถุงเย็น


ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร ถุงร้อน ถุงเย็น


ถุงร้อนPP 8x12นิ้ว
0203033

ถุงร้อนPP 8x12นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 50.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงร้อนPP 7x11นิ้ว
0203032

ถุงร้อนPP 7x11นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 50.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงร้อนPP 10x15นิ้ว
0203034

ถุงร้อนPP 10x15นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 50.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงร้อนPP 12x18 นิ้ว
0203035

ถุงร้อนPP 12x18 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 50.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงร้อนPP 14x22 นิ้ว
0203036

ถุงร้อนPP 14x22 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 50.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงร้อนPP 6x9นิ้ว
0203031

ถุงร้อนPP 6x9นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 50.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงร้อนPP 16x26 นิ้ว
0203019

ถุงร้อนPP 16x26 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงร้อนPP 24x40 นิ้ว
0203023

ถุงร้อนPP 24x40 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงร้อนPP 24x42 นิ้ว
0203022

ถุงร้อนPP 24x42 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงเย็นPE 20x30 นิ้ว
0203029

ถุงเย็นPE 20x30 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงเย็นPE 16x24 นิ้ว
0203028

ถุงเย็นPE 16x24 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงเย็นPE 12x18 นิ้ว
0203027

ถุงเย็นPE 12x18 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงเย็นPE 8x12 นิ้ว
0203025

ถุงเย็นPE 8x12 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงเย็นPE 6x9 นิ้ว
0203024

ถุงเย็นPE 6x9 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงร้อนPP 24x36 นิ้ว
0203021

ถุงร้อนPP 24x36 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงเย็นPE 10x15 นิ้ว
0203026

ถุงเย็นPE 10x15 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงร้อนPP 20x30 นิ้ว
0203020

ถุงร้อนPP 20x30 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว

ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร ถุงร้อน ถุงเย็น