ถุงขยะสีชา

x ปิดหน้าต่าง

ถุงขยะ

ถุงขยะ


ถุงขยะ


ถุงขยะสีชา ขนาด 36x45 นิ้ว
0216005

ถุงขยะสีชา ขนาด 36x45 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 85.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะสีชา ขนาด 30x40 นิ้ว
0216004

ถุงขยะสีชา ขนาด 30x40 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 85.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะสีชา ขนาด 28x36 นิ้ว
0216003

ถุงขยะสีชา ขนาด 28x36 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 85.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะสีชา ขนาด 24x28 นิ้ว
0216002

ถุงขยะสีชา ขนาด 24x28 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 85.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะสีชา ขนาด 18x20 นิ้ว
0216001

ถุงขยะสีชา ขนาด 18x20 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 85.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า

ถุงขยะ