กล่องอาหารยกลัง

x ปิดหน้าต่าง

กล่องอาหารยกลัง

กล่องอาหารยกลัง


(ลัง)ถาดอาหารพร้อมใช้(เคลือบPEขนาด7x7นิ้ว)#PC
0813103

(ลัง)ถาดอาหารพร้อมใช้(เคลือบPEขนาด7x7นิ้ว)#PC

จำนวนชิ้นต่อลัง 600 ชิ้น/ลัง

ราคา 1,370.00 บาท / ลัง

เพิ่มลงตะกร้า
(ลัง)กล่องอาหารพร้อมใช้(เคลือบPE #1)#PC
0813104

(ลัง)กล่องอาหารพร้อมใช้(เคลือบPE #1)#PC

จำนวนชิ้นต่อลัง 900 ชิ้น/ลัง

ราคา 2,190.00 บาท / ลัง

เพิ่มลงตะกร้า
(ลัง)กล่องอาหารพร้อมใช้(เคลือบPE #2)#PC
0813105

(ลัง)กล่องอาหารพร้อมใช้(เคลือบPE #2)#PC

จำนวนชิ้นต่อลัง 900 ชิ้น/ลัง

ราคา 2,440.00 บาท / ลัง

เพิ่มลงตะกร้า
(ลัง)กล่องอาหารพร้อมใช้(เคลือบPE #3)#PC
0813106

(ลัง)กล่องอาหารพร้อมใช้(เคลือบPE #3)#PC

จำนวนชิ้นต่อลัง 250 ชิ้น/ลัง

ราคา 1,470.00 บาท / ลัง

เพิ่มลงตะกร้า
(ลัง)ถาดอาหารพร้อมใช้(เคลือบPEขนาด5x5นิ้ว)#PC
0813101

(ลัง)ถาดอาหารพร้อมใช้(เคลือบPEขนาด5x5นิ้ว)#PC

จำนวนชิ้นต่อลัง 1200 ชิ้น/ลัง

ราคา 1,800.00 บาท / ลัง

เพิ่มลงตะกร้า
(ลัง)ถาดอาหารพร้อมใช้(เคลือบPEขนาด5x8นิ้ว)#PC
0813102

(ลัง)ถาดอาหารพร้อมใช้(เคลือบPEขนาด5x8นิ้ว)#PC

จำนวนชิ้นต่อลัง 1200 ชิ้น/ลัง

ราคา 2,230.00 บาท / ลัง

เพิ่มลงตะกร้า