ถุงเบเกอรี่, ถุงขนม, ถุงพลาสติกใส

x ปิดหน้าต่าง

ถุงพลาสติกใส่เบเกอรี่และสินค้า

ถุงพลาสติกใส่เบเกอรี่และสินค้า


ถุงม้วนปรุถุงม้วนปรุใส่ผักผลไม้ 10*15" 1 ม้วนมี 250 ใบ
1901032

ถุงม้วนปรุถุงม้วนปรุใส่ผักผลไม้ 10*15" 1 ม้วนมี 250 ใบ

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 80.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงม้วนปรุใส่ผักผลไม้ 12*18"   1 ม้วนมี 500 ใบ
1901033

ถุงม้วนปรุใส่ผักผลไม้ 12*18" 1 ม้วนมี 500 ใบ

จำนวนชิ้นต่อม้วน 500 ชิ้น/ม้วน

ราคา 160.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงใส่แก้วน้ำ 1 ใบ
1901019

ถุงใส่แก้วน้ำ 1 ใบ

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 40.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงหูหิ้วย่อยสลาย 12x20 นิ้ว
0203017

ถุงหูหิ้วย่อยสลาย 12x20 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงหูหิ้วย่อยสลาย 9x18 นิ้ว
0203016

ถุงหูหิ้วย่อยสลาย 9x18 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 60.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงหูหิ้วย่อยสลาย 8x16 นิ้ว
0203015

ถุงหูหิ้วย่อยสลาย 8x16 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 50.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงหูหิ้วย่อยสลาย 6x14 นิ้ว
0203014

ถุงหูหิ้วย่อยสลาย 6x14 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 35.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงหูหิ้วย่อยสลาย 6x11 นิ้ว
0203013

ถุงหูหิ้วย่อยสลาย 6x11 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 40.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงหูหิ้ว HDPE 12x26 นิ้ว
0203011

ถุงหูหิ้ว HDPE 12x26 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงหูหิ้ว HDPE 12x20 นิ้ว
0203010

ถุงหูหิ้ว HDPE 12x20 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 65.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงหูหิ้ว HDPE 9x18 นิ้ว
0203009

ถุงหูหิ้ว HDPE 9x18 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 50.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงหูหิ้ว HDPE 8x16 นิ้ว
0203008

ถุงหูหิ้ว HDPE 8x16 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 40.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงหูหิ้ว HDPE 6x14 นิ้ว
0203007

ถุงหูหิ้ว HDPE 6x14 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงหูหิ้ว HDPE 6x11 นิ้ว
0203006

ถุงหูหิ้ว HDPE 6x11 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 20.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงพลาสติกหูหิ้วใส 6x14นิ้ว
0203004

ถุงพลาสติกหูหิ้วใส 6x14นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงพลาสติกหูหิ้วใส ใส่เค้ก 1 ปอน
0203003

ถุงพลาสติกหูหิ้วใส ใส่เค้ก 1 ปอน

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 130.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงพลาสติกหูหิ้วใส ใส่เค้ก 2 ปอน
0204003

ถุงพลาสติกหูหิ้วใส ใส่เค้ก 2 ปอน

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 190.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงพลาสติกหูหิ้วใส ใส่เค้ก 3 ปอน
0207001

ถุงพลาสติกหูหิ้วใส ใส่เค้ก 3 ปอน

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงหูหิ้วHDPE 18x25"(เค้ก 4-5 ปอน)
0203030

ถุงหูหิ้วHDPE 18x25"(เค้ก 4-5 ปอน)

จำนวนชิ้นต่อแพค 15 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงหูหิ้วย่อยสลาย 15x30 นิ้ว
0203018

ถุงหูหิ้วย่อยสลาย 15x30 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงหูหิ้ว HDPE 15x30 นิ้ว
0203012

ถุงหูหิ้ว HDPE 15x30 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว