x ปิดหน้าต่าง

กล่องตามโทนสี

กล่องตามโทนสี


กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ชมพูดอกพิโอนี่(ทรงสูง)
0101026

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ชมพูดอกพิโอนี่(ทรงสูง)

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง15 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องโฮมทรงสูง 5.5 นิ้ว ลายสโนว์เฟล็กซ์
0602026

กล่องโฮมทรงสูง 5.5 นิ้ว ลายสโนว์เฟล็กซ์

กว้าง10xยาว10xสูง14 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 240.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลตบราวนี่คราฟหลังขาว
0111011

กล่องช็อคโกแลตบราวนี่คราฟหลังขาว

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก วันเดอร์การ์เด้นท์
0404064

กล่องสแน็คเล็ก วันเดอร์การ์เด้นท์

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 2 ชิ้นทรงสูง ชมพู(กวาง) พร้อมฐาน
0503007

กล่องคัพเค้ก 2 ชิ้นทรงสูง ชมพู(กวาง) พร้อมฐาน

กว้าง12.5 x ยาว15 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 150.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ กระดาษคราฟ ไอเลิฟเค้ก
0103048

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ กระดาษคราฟ ไอเลิฟเค้ก

กว้าง26.6xยาว26.6xสูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 400.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างหยัก คราฟ
0104020

กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างหยัก คราฟ

กว้าง8 x ยาว8 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 70.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ สีชมพู(หน้าต่าง)
0104006

กล่องบราวนี่ สีชมพู(หน้าต่าง)

กว้าง20 x ยาว20 x สูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 170.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องแยมโรล คราฟ 25 cmพร้อมฐาน
0104011

กล่องแยมโรล คราฟ 25 cmพร้อมฐาน

กว้าง10 x ยาว25 x สูง12 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 500 g ขาว
0602016

กล่องคุ๊กกี๊ 500 g ขาว

กว้าง10 x ยาว 15 สูง 14 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายบลอสซั่ม ชมพู
0102037

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายบลอสซั่ม ชมพู

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายคริตสมาสต์ บลู
0103053

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายคริตสมาสต์ บลู

กว้าง26.6 x ยาว26.6 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 180 กรัม สีชมพูจุดขาวใหญ่
0603005

กล่องคุ๊กกี๊ 180 กรัม สีชมพูจุดขาวใหญ่

ขนาด กว้าง 7 x ยาว 11 x สูง 19 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลาย Happy New Year
0102030

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลาย Happy New Year

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ชิ้น กรีน ทรอปิคัล
0105018

กล่องเค้ก 1 ชิ้น กรีน ทรอปิคัล

กว้าง 7.5 x ยาว11.5 x สูง 9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องgiftฟ้าหัวใจดอกไม้ S
1410029

กล่องgiftฟ้าหัวใจดอกไม้ S

เส้นผ่าศูนย์กลาง 15.5 x 12.8 x สูง 9.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 70.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องของชำร่วย ทรงกระเป๋า คราฟ
1419008

กล่องของชำร่วย ทรงกระเป๋า คราฟ

กว้าง 15 ลึก 7.5 สูง11.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้นขาวหน้าต่างหยัก
0501011

กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้นขาวหน้าต่างหยัก

กว้าง16.5 x ยาว16.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ลายสีน้ำ blue animals
0108104

กล่องบราวนี่ลายสีน้ำ blue animals

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนชมพูจุด
0108004

กล่องชิฟฟ่อนชมพูจุด

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ครึ่งกิโล ลายชมพูทาง
0602008

กล่องคุ๊กกี้ครึ่งกิโล ลายชมพูทาง

กว้าง10 x ยาว 15 สูง 14 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม s ซีทรู การ์เด้นฟ้า
0601013

กล่องทรงโดม s ซีทรู การ์เด้นฟ้า

กว้าง9.5 x ยาว7.5 x สูง 9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม s ซีทรู พิงค์วันเดอร์แลนด์
0601014

กล่องทรงโดม s ซีทรู พิงค์วันเดอร์แลนด์

กว้าง9.5 x ยาว7.5 x สูง 9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ เขียวมิ้นต์หน้าต่างดอกไม้
0101028

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ เขียวมิ้นต์หน้าต่างดอกไม้

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอเนกประสงค์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
1101014

กล่องอเนกประสงค์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

ยาว21 x กว้าง14.5 x สูง5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องหูหิ้วสามเหลี่ยม คราฟสีไม้สน หลังขาว
0605004

กล่องหูหิ้วสามเหลี่ยม คราฟสีไม้สน หลังขาว

กว้าง 7 x ยาว7 x สูง11.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 90.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก ยูนิคอร์นควีน
0404065

กล่องสแน็คเล็ก ยูนิคอร์นควีน

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คบ็อกซ์ FB 001
0405010

กล่องสแน็คบ็อกซ์ FB 001

ขนาดกว้าง12 x ยาว16 x สูง6 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างสี่เหลี่ยม คราฟ
0104021

กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างสี่เหลี่ยม คราฟ

กว้าง8 x ยาว8 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 70.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ทรงเตี้ย  คราฟ 20x20x5 cm.
0104007

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ทรงเตี้ย คราฟ 20x20x5 cm.

กว้าง20 x ยาว20 x สูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 170.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องแยมโรลคราฟ22cmพร้อมฐาน
0104012

กล่องแยมโรลคราฟ22cmพร้อมฐาน

กว้าง10 x ยาว22 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 500 g คราฟ
0602017

กล่องคุ๊กกี๊ 500 g คราฟ

กว้าง10 x ยาว 15 สูง 14 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายบลอสซั่ม ฟ้า
0102038

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายบลอสซั่ม ฟ้า

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ ลาย Bear cheese 004
0104056

กล่องบราวนี่ ลาย Bear cheese 004

กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 4 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก ลายใบตอง
0404033

สแน็คเล็ก ลายใบตอง

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเขียว G 15.5*11.5*6cm
0405002

สแน็คเขียว G 15.5*11.5*6cm

ขนาด กว้าง11.5 x ยาว15.5 x สูง6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนสีเขียวพื้นจุดขาวใหญ่
0108018

กล่องชิฟฟ่อนสีเขียวพื้นจุดขาวใหญ่

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลาย Happy New Year
0103024

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลาย Happy New Year

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ชิ้น ลายใบตอง
0105019

กล่องเค้ก 1 ชิ้น ลายใบตอง

กว้าง7.5 x ยาว11.5 x สูง9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 500 g.ขาวหูเชือก
0604003

กล่องคุ๊กกี๊ 500 g.ขาวหูเชือก

กว้าง9.7 x ยาว14.7 x สูง17 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายทรอปิคัล
0101051

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายทรอปิคัล

กว้าง 20.3 x ยาว20.3 x สูง10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ลายสีน้ำ pink animals
0108105

กล่องบราวนี่ลายสีน้ำ pink animals

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนฟ้า
0108007

กล่องชิฟฟ่อนฟ้า

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 9 ชิ้น สีแดงจุดขาว(พร้อมฐาน)
0506012

กล่องคัพเค้ก 9 ชิ้น สีแดงจุดขาว(พร้อมฐาน)

กว้าง24 x ยาว24 x สูง9.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 380.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องมูส สีฟ้า (กล่องขนมเล็ก)
0701003

กล่องมูส สีฟ้า (กล่องขนมเล็ก)

สูง 9.5 ซม. ปากกว้าง 6x6 ซม. ก้นกว้าง 5x5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ชมพูทรงสูง
1409030

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ชมพูทรงสูง

กว้าง25.7 x ยาว25.7 x สูง31.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอเนกประสงค์ สีชมพู
2409001

กล่องอเนกประสงค์ สีชมพู

กว้าง23.5xยาว35xสูง13.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 65.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ หน้าต่างกว้าง สีชมพูจุด
0101014

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ หน้าต่างกว้าง สีชมพูจุด

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม s ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์
0601015

กล่องทรงโดม s ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์

กว้าง9.5 x ยาว7.5 x สูง 9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ชมพูดอกพิโอนี่ (ทรงสูง)
0102027

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ชมพูดอกพิโอนี่ (ทรงสูง)

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง15 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก คราฟหลังขาว
0404039

กล่องสแน็คเล็ก คราฟหลังขาว

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก บลูแร็บบิท
0404066

กล่องสแน็คเล็ก บลูแร็บบิท

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อน ชมพูพื้นจุดขาวใหญ่
0108012

กล่องชิฟฟ่อน ชมพูพื้นจุดขาวใหญ่

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คบ็อกซ์ FB 005
0405014

กล่องสแน็คบ็อกซ์ FB 005

ขนาดกว้าง12 x ยาว16 x สูง6 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ 2 ชิ้นหน้าต่างหยัก คราฟ
0104022

กล่องบราวนี่ 2 ชิ้นหน้าต่างหยัก คราฟ

กว้าง7.4 x ยาว14.6 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ชิ้น สีขาว
0105001

กล่องเค้ก 1 ชิ้น สีขาว

กว้าง7.5 x ยาว11.5 x สูง9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายวินเทอร์ โรส
0103029

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายวินเทอร์ โรส

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ ลาย Bear cheese 006
0104058

กล่องบราวนี่ ลาย Bear cheese 006

กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 4 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก ลายไทยแลนด์
0404034

สแน็คเล็ก ลายไทยแลนด์

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนสีฟ้าพื้นจุดขาวใหญ่
0108020

กล่องชิฟฟ่อนสีฟ้าพื้นจุดขาวใหญ่

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า