x ปิดหน้าต่าง

กล่องโทนสีชมพู

กล่องโทนสีชมพู


ป้ายโบว์Home Madeชมพูเข้ม
0903086

ป้ายโบว์Home Madeชมพูเข้ม

กว้าง5 x ยาว9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนชมพูสก็อต
0108011

กล่องชิฟฟ่อนชมพูสก็อต

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อน ฟลามิงโก้-ชมพู
0108031

กล่องชิฟฟ่อน ฟลามิงโก้-ชมพู

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก ลายดอกไม้พื้นชมพู
0404030

สแน็คเล็ก ลายดอกไม้พื้นชมพู

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คชมพู ดอกไม้ 15.5*11.5*6 cm
0405001

กล่องสแน็คชมพู ดอกไม้ 15.5*11.5*6 cm

กว้าง11.5 x ยาว15.5 x สูง6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ พิ้งค์ บลอสซัม
0111022

กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ พิ้งค์ บลอสซัม

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค พิ้งค์ บลอสซัม
0404056

กล่องสแน็ค พิ้งค์ บลอสซัม

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค พิ้งค์ วอเทอร์คัลเลอร์
0404052

กล่องสแน็ค พิ้งค์ วอเทอร์คัลเลอร์

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค ยูนิคอร์น
0404060

กล่องสแน็ค ยูนิคอร์น

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก ยูนิคอร์นควีน
0404065

กล่องสแน็คเล็ก ยูนิคอร์นควีน

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ ยูนิคอร์น
0108108

กล่องบราวนี่ ยูนิคอร์น

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อกโกแลตบราวนี ยูนิคอร์น
0111024

กล่องช็อกโกแลตบราวนี ยูนิคอร์น

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คหน้าต่าง พิ้งค์ยูนิคอร์
0403037

กล่องสแน็คหน้าต่าง พิ้งค์ยูนิคอร์

ขนาดกว้าง15xยาว15xสูง7.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายวินเทอร์ โรส
0101033

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายวินเทอร์ โรส

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม s ซีทรู การ์เด้นชมพู
0601012

กล่องทรงโดม s ซีทรู การ์เด้นชมพู

กว้าง9.5 x ยาว7.5 x สูง 9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ชิ้น พิ้งค์ยูนิคอร์น
0105022

กล่องเค้ก 1 ชิ้น พิ้งค์ยูนิคอร์น

กว้าง7.5 x ยาว11.5 x สูง9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ ชมพูดอกพิโอนี่
0104024

กล่องบราวนี่ ชมพูดอกพิโอนี่

กว้าง20xยาว20xสูง4cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 170.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ ฟลามิงโก้ ชมพู
0111021

กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ ฟลามิงโก้ ชมพู

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า