x ปิดหน้าต่าง

กล่องโทนสีชมพู

กล่องโทนสีชมพู


กล่องเค้ก 1 ชิ้น ลายแคนดี้แบร์ 001
0105024

กล่องเค้ก 1 ชิ้น ลายแคนดี้แบร์ 001

กว้าง7.5 x ยาว11.5 x สูง9 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค ลาย candy bear & red rose
0404080

กล่องสแน็ค ลาย candy bear & red rose

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลาย candy bear & red rose
0102083

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลาย candy bear & red rose

24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลาย candy bear & red rose
0103065

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลาย candy bear & red rose

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ชิ้น ลายแคนดี้แบร์ 003
0105026

กล่องเค้ก 1 ชิ้น ลายแคนดี้แบร์ 003

กว้าง7.5 x ยาว11.5 x สูง9 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คไม่มีหน้าต่าง ลายCatcake 002
0404117

กล่องสแน็คไม่มีหน้าต่าง ลายCatcake 002

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวน/หน่วย 20 ชิ้น/หน่วย

ราคา 70.00 บาท /

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ชิ้น ลายแคนดี้แบร์ 002
0105025

กล่องเค้ก 1 ชิ้น ลายแคนดี้แบร์ 002

กว้าง7.5 x ยาว11.5 x สูง9 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายโบว์Home Madeชมพูเข้ม
0903086

ป้ายโบว์Home Madeชมพูเข้ม

กว้าง5 x ยาว9 cm.

จำนวน/แพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนชมพูสก็อต
0108011

กล่องชิฟฟ่อนชมพูสก็อต

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก ฟลามิงโก้ ชมพู
0404044

กล่องสแน็คเล็ก ฟลามิงโก้ ชมพู

ขนาด กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวน/หน่วย 20 ชิ้น/หน่วย

ราคา 70.00 บาท /

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อน ฟลามิงโก้-ชมพู
0108031

กล่องชิฟฟ่อน ฟลามิงโก้-ชมพู

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก ลายดอกไม้พื้นชมพู
0404030

สแน็คเล็ก ลายดอกไม้พื้นชมพู

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ พิ้งค์ บลอสซัม
0111022

กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ พิ้งค์ บลอสซัม

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค พิ้งค์ บลอสซัม
0404056

กล่องสแน็ค พิ้งค์ บลอสซัม

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก ซากุระ
0404071

กล่องสแน็คเล็ก ซากุระ

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค พิ้งค์ วอเทอร์คัลเลอร์
0404052

กล่องสแน็ค พิ้งค์ วอเทอร์คัลเลอร์

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก ยูนิคอร์นควีน
0404065

กล่องสแน็คเล็ก ยูนิคอร์นควีน

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อกโกแลตบราวนี ยูนิคอร์น
0111024

กล่องช็อกโกแลตบราวนี ยูนิคอร์น

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า