x ปิดหน้าต่าง

กล่องโทนสีชมพู

กล่องตามโทนสี


กล่องโทนสีชมพู


1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 5 ซม. สีชมพูจุด (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)
0301047

1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 5 ซม. สีชมพูจุด (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)

ก้นถ้วย 5 เซน สูง 4 เซน

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 5cm สีชมพูorange (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)
0301037

1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 5cm สีชมพูorange (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)

ก้นถ้วย 5 ซม. สูง 4 ซม. ปากกว้าง 6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายโบว์สีชมพูHappy Mother Day
0903180

ป้ายโบว์สีชมพูHappy Mother Day

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 x สูง 8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายทรงรีขอบหยัก ขาว 8.5 cm. ลายโบว์ชมพู
0903168

ป้ายทรงรีขอบหยัก ขาว 8.5 cm. ลายโบว์ชมพู

ยาว 8.5 x กว้าง 6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้าย Happy New Year พื้นชมพู
0903130

ป้าย Happy New Year พื้นชมพู

กว้าง5.5 x ยาว8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยคัพเค้ก 4.5cm  ชมพูโบว์
0302017

ถ้วยคัพเค้ก 4.5cm  ชมพูโบว์

ก้นถ้วย 4.5 ซม. สูง 3.4 ซม. ปากกว้าง 5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 165.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยคัพเค้ก 4.5cm สีชมพูorange
0302021

ถ้วยคัพเค้ก 4.5cm สีชมพูorange

ก้นถ้วย 4.5 ซม. สูง 3.4 ซม. ปากกว้าง 5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 165.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาด4*4 ลายบลอสซั่มชมพู
0808091

ถาด4*4 ลายบลอสซั่มชมพู

กว้าง6.7xยาว6.7xสูง2.8 เซนติเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 75.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กระทง(ฝาจีบ)ชมพูHappy 4.7*3.7cm
0308040

กระทง(ฝาจีบ)ชมพูHappy 4.7*3.7cm

ก้นถ้วย 4.3 cm. สูง 2.7 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 185.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระทง(ฝาจีบ)ชมพูHappy 4.3*2.7cm
0308038

กระทง(ฝาจีบ)ชมพูHappy 4.3*2.7cm

ก้นถ้วย 4.3 cm. สูง 2.7 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 115.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาด4*4  ชมพูลายทาง (แบบแข็ง)
0808086

ถาด4*4 ชมพูลายทาง (แบบแข็ง)

กว้าง6.7xยาว6.7xสูง2.8 เซนติเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 75.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายทรงโบว์ Thank you สีชมพูลูกไม้
0903146

ป้ายทรงโบว์ Thank you สีชมพูลูกไม้

กว้าง5.5 x ยาว8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดขนมปังลายชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ขนาด 7x11
0821007

ถาดขนมปังลายชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ขนาด 7x11

กว้าง7.5 x ยาว7.5 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 85.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องgiftหัวใจม่วงโบว์ชมพู M
1411029

กล่องgiftหัวใจม่วงโบว์ชมพู M

กว้าง15 x ยาว 18.7 x สูง 7.2 ซม.

จำนวนชิ้นต่อชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 80.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องgiftหัวใจม่วงโบว์ชมพู S
1410028

กล่องgiftหัวใจม่วงโบว์ชมพู S

กว้าง12.7 x ยาว 15 x สูง 5.8 ซม.

จำนวนชิ้นต่อชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 60.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายรูปหัวใจ ชมพูจุดขาว
0903157

ป้ายรูปหัวใจ ชมพูจุดขาว

กว้าง6 x ยาว6 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ชมพูลายเค้ก
0306044

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ชมพูลายเค้ก

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนตืเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายสี่เหลี่ยม ชมพูจุดขาว
0903158

ป้ายสี่เหลี่ยม ชมพูจุดขาว

กว้าง7.8 x ยาว4.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดขนมปังลายดอกไม้พื้นชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ขนาด 7x11"
0821002

ถาดขนมปังลายดอกไม้พื้นชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ขนาด 7x11"

กว้าง7.5 x ยาว7.5 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 85.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีชมพูไซส์ 32x10x32 ซม.
0213004

ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีชมพูไซส์ 32x10x32 ซม.

หน้ากว้าง 32 x หนา 10 x สูง 32 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 400.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดขนมปังลายชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ขนาด 8x12"
0822007

ถาดขนมปังลายชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ขนาด 8x12"

กว้าง8.5 x ยาว8.5 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 95.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายทรงโบว์ลาย HBD เหลืองชมพู
0903152

ป้ายทรงโบว์ลาย HBD เหลืองชมพู

กว้าง5.5 x ยาว8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องgiftชมพูลายทางน้ำตาล S
1410025

กล่องgiftชมพูลายทางน้ำตาล S

กว้าง 10.2 x ยาว 10 x สูง 9.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 80.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดขนมปังลายดอกไม้พื้นชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ขนาด 8x12"
0822002

ถาดขนมปังลายดอกไม้พื้นชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ขนาด 8x12"

กว้าง8.5 x ยาว8.5 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 95.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องgiftชมพูลายทางครีม S
1410023

กล่องgiftชมพูลายทางครีม S

กว้าง 10.2 x ยาว 10 x สูง 9.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 80.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดกระดาษชงชิมพิมพ์ลายชมพูจุด
0811005

ถาดกระดาษชงชิมพิมพ์ลายชมพูจุด

กว้าง 5 x ยาว 5x สูง 2.5 ซม..

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 55.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
แผ่นปิดถุงขนมมีหูหิ้ว 6.5 ซม. ลายสีชมพูFor You
0805092

แผ่นปิดถุงขนมมีหูหิ้ว 6.5 ซม. ลายสีชมพูFor You

เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 x เจาะหูหิ้วด้านในกว้าง 4.5 x สูง 2.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายชื่อขนมชมพูจุด
0903117

ป้ายชื่อขนมชมพูจุด

กว้าง12 x ยาว12 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีชมพูไซส์  21x11x29 ซม.
0211009

ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีชมพูไซส์  21x11x29 ซม.

หน้ากว้าง 21 x หนา 11 x สูง 29 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 300.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
แผ่นปิดปากถุงแบบกลม ลายโบว์ชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ 8x12"
0805086

แผ่นปิดปากถุงแบบกลม ลายโบว์ชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ 8x12"

เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.2 x ยาว 11.3 ซม.(ไม่รวมที่แขวน)

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 95.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีชมพูไซส์  15x8x22 ซม.
0210005

ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีชมพูไซส์  15x8x22 ซม.

หน้ากว้าง 15 x หนา 8 x สูง 22 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 240.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดขนมปัง 2 แผ่น ลายดอกไม้พื้นชมพู
0808075

ถาดขนมปัง 2 แผ่น ลายดอกไม้พื้นชมพู

กว้าง11 x ยาว18.5 x สูง4 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 130.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
แผ่นปิดปากถุงแบบเหลี่ยม ลายโบว์ชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ 8x12"
0805087

แผ่นปิดปากถุงแบบเหลี่ยม ลายโบว์ชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ 8x12"

กว้าง 8.5 x ยาว 6.3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 95.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
แผ่นปิดปากแบบกลม ลายโบว์ชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ 7x11
0805084

แผ่นปิดปากแบบกลม ลายโบว์ชมพู ใช้กับถุงคุ๊กกี๊ 7x11

เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 x ยาว 9.8 ซม.(ไม่รวมที่แขวน)

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 85.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
เซตหัวถุงขนมแบบเหลี่ยมพร้อมฐาน+ถุงคุ๊กกี้8x12ลายดอกไม้พื้นชมพู
0824017

เซตหัวถุงขนมแบบเหลี่ยมพร้อมฐาน+ถุงคุ๊กกี้8x12ลายดอกไม้พื้นชมพู

แผ่นปิดปากขนม ขนาดพับครึ่งสูง4 x กว้าง10.4ซม. ถาดขนมปัง ขนาดขึ้นรูปกว้าง8.5 x ยาว8.5 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 135.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ ลายสวีทชมพู
0801028

ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ ลายสวีทชมพู

เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็็ค 20 ชิ้น/แพ็็ค

ราคา 100.00 บาท / แพ็็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เซตหัวถุงขนมแบบเหลี่ยมพร้อมฐาน+ถุงคุ๊กกี้8x12ลายขนมชมพู
0824012

เซตหัวถุงขนมแบบเหลี่ยมพร้อมฐาน+ถุงคุ๊กกี้8x12ลายขนมชมพู

แผ่นปิดปากขนม ขนาดพับครึ่งสูง4 x กว้าง10.4ซม. ถาดขนมปัง ขนาดขึ้นรูปกว้าง8.5 x ยาว8.5 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 135.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายTHANK YOUชมพูโบว์
0903106

ป้ายTHANK YOUชมพูโบว์

กว้าง5 x ยาว5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาด 6*6 ลายดอกไม้พื้นชมพู
0808067

ถาด 6*6 ลายดอกไม้พื้นชมพู

กว้าง9 x ยาว9 x สูง3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 95.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม L ซีทรู การ์เด้นชมพู
0601018

กล่องทรงโดม L ซีทรู การ์เด้นชมพู

ฐานยาว10.5 × กว้าง8.5 x สูง 10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 140.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เซตหัวถุงขนมแบบกลมพร้อมฐาน+ถุงคุ๊กกี้8x12ลายดอกไม้พื้นชมพู
0824008

เซตหัวถุงขนมแบบกลมพร้อมฐาน+ถุงคุ๊กกี้8x12ลายดอกไม้พื้นชมพู

เส้นผ่าศูนย์กลางนอก10.3 x เจาะหูหิ้วด้านในกว้าง7 x ด้านในสูงซม.(วัดตรงหูหิ้ว)

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 135.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม s ซีทรู การ์เด้นชมพู
0601012

กล่องทรงโดม s ซีทรู การ์เด้นชมพู

กว้าง9.5 x ยาว7.5 x สูง 9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
เซตหัวถุงขนมแบบกลมพร้อมฐาน+ถุงคุ๊กกี้8x12ลายขนมชมพู
0824003

เซตหัวถุงขนมแบบกลมพร้อมฐาน+ถุงคุ๊กกี้8x12ลายขนมชมพู

เส้นผ่าศูนย์กลางนอก10.3 x เจาะหูหิ้วด้านในกว้าง7 x ด้านในสูงซม.(วัดตรงหูหิ้ว)

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 135.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาด 4*4 ลายดอกไม้พื้นชมพู
0808059

ถาด 4*4 ลายดอกไม้พื้นชมพู

กว้าง6.7 x ยาว6.7 x สูง2.8 เซนติเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 75.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษขาวพื้นชมพูโอลโรสขนาด14.6x9x27 cm.
1811004

ถุงกระดาษขาวพื้นชมพูโอลโรสขนาด14.6x9x27 cm.

14.6 x 9 x 27 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
เซตหัวถุงขนมแบบเหลี่ยมพร้อมฐาน+ถุงคุ๊กกี้7x11ลายดอกไม้พื้นชมพู
0823017

เซตหัวถุงขนมแบบเหลี่ยมพร้อมฐาน+ถุงคุ๊กกี้7x11ลายดอกไม้พื้นชมพู

แผ่นปิดปากขนมพับครึ่งสูง 3.5 x กว้าง 9 ซม.ถาดขนมปัง ขึ้นรูปกว้าง7.5 x ยาว7.5 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระทงเค้ก สีชมพู ลายปารีส 5x5x5 cm.
0308012

กระทงเค้ก สีชมพู ลายปารีส 5x5x5 cm.

ก้นถ้วย 5x5 cm. สูง 5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 265.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถุงคุ๊กกี้กาว10*10cmลายดอกไม้สีชมพู (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)
1201091

1 แถม 1 ถุงคุ๊กกี้กาว10*10cmลายดอกไม้สีชมพู (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)

กว้าง10 x ยาว10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
เซตหัวถุงขนมแบบเหลี่ยมพร้อมฐาน+ถุงคุ๊กกี้7x11ลายขนมชมพู
0823012

เซตหัวถุงขนมแบบเหลี่ยมพร้อมฐาน+ถุงคุ๊กกี้7x11ลายขนมชมพู

แผ่นปิดปากขนมพับครึ่งสูง 3.5 x กว้าง 9 ซม.ถาดขนมปัง ขึ้นรูปกว้าง7.5 x ยาว7.5 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดขนมปัง 1 แผ่น ลายกุหลาบพื้นชมพู
0808051

ถาดขนมปัง 1 แผ่น ลายกุหลาบพื้นชมพู

กว้าง10 x ยาว14.5 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 115.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
คุ๊กกี้กาว9x10ซม.ลายหมีชมพูน้ำตาล
1201061

คุ๊กกี้กาว9x10ซม.ลายหมีชมพูน้ำตาล

กว้าง9 x ยาว10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
เชือกปอสีชมพูอ่อน ขนาด 3.5 มม.
0918017

เชือกปอสีชมพูอ่อน ขนาด 3.5 มม.

ยาว 25 เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 120.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้กเล็ก สีชมพูจุด
0501001

กล่องคัพเค้กเล็ก สีชมพูจุด

กว้าง7.5 x ยาว7.5 x สูง6.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานคุ๊กกี้ ชมพูจุดขาว (ขึ้นรูปพร้อมใช้)
0805012

ฐานคุ๊กกี้ ชมพูจุดขาว (ขึ้นรูปพร้อมใช้)

กว้าง6.8xยาว6.8xสูง2.8 เซนติเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
เชือกปอสีชมพูกลาง ขนาด 3.5 มม.
0918015

เชือกปอสีชมพูกลาง ขนาด 3.5 มม.

ยาว 25 เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 120.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้ก 1 ปอน ชมพูจุด
0801002

ฐานรองเค้ก 1 ปอน ชมพูจุด

กว้าง20 x ยาว20 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายดอกไม้ชมพู
0306014

ถ้วยปาเนตโทน6cm.ลายดอกไม้ชมพู

ก้นถ้วย 6 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก ลายทางสีชมพู แพค 100 ใบ
0404103

สแน็คเล็ก ลายทางสีชมพู แพค 100 ใบ

กว้าง 12.7 x ยาว 12.7 x สูง 6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 300.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ดอกไม้พื้นชมพู
0801014

ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ดอกไม้พื้นชมพู

กว้าง20 x ยาว20 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษขาวลายจุดสีชมพู ขนาด9.5x6x16.5 cm.
1806002

ถุงกระดาษขาวลายจุดสีชมพู ขนาด9.5x6x16.5 cm.

กว้าง9.5 x หนา6 x สูง16.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า

กล่องตามโทนสี