x ปิดหน้าต่าง

สินค้าโปรโมชั่น

สินค้าโปรโมชั่น


สินค้าโปรโมชั่น


ลด 15 %
ถาด4*4 กระดาษขาว (แบบแข็ง)
0808081

ถาด4*4 กระดาษขาว (แบบแข็ง)

กว้าง6.7xยาว6.7xสูง2.8 เซนติเมตร

จำนวน/แพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 65.00  ประหยัด 9.75

เหลือ  55.25
บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 15 %
ถาด4*4 กระดาษคราฟ (แบบแข็ง)
0808082

ถาด4*4 กระดาษคราฟ (แบบแข็ง)

กว้าง6.7 x ยาว6.7 x สูง2.8 เซนติเมตร

จำนวน/แพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 65.00  ประหยัด 9.75

เหลือ  55.25
บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 10 %
ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์กลมชมพูจุด
0802014

ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์กลมชมพูจุด

กว้าง24 x ยาว24 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00  ประหยัด 10.00

เหลือ  90.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 10 %
ฐานรองเค้ก 1 ปอน จุดกลม
0801001

ฐานรองเค้ก 1 ปอน จุดกลม

กว้าง20 x ยาว20 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00  ประหยัด 8.00

เหลือ  72.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 10 %
ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์ จุดกลม
0802001

ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์ จุดกลม

กว้าง24 x ยาว24 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00  ประหยัด 10.00

เหลือ  90.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 65 บาท
ถ้วยคัพเค้ก 4 ซม.-คละลาย
0302022

ถ้วยคัพเค้ก 4 ซม.-คละลาย

ก้นถ้วย 4 cm. สูง 3.5 เซน ปากกว้าง 6 cm.

จำนวน/แพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 165.00  ประหยัด 65.00

เหลือ  100.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 10 %
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์กลมตารางชมพู
0801016

ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์กลมตารางชมพู

กว้าง20 x ยาว20 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00  ประหยัด 8.00

เหลือ  72.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 10 %
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ กลมตาราง
0801009

ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ กลมตาราง

กว้าง20 x ยาว20 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00  ประหยัด 8.00

เหลือ  72.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 10 %
ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์ กลมตาราง
0802002

ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์ กลมตาราง

กว้าง24 x ยาว24 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00  ประหยัด 10.00

เหลือ  90.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 10 %
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์กลมชมพูจุด
0801017

ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์กลมชมพูจุด

กว้าง20 x ยาว20 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00  ประหยัด 8.00

เหลือ  72.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลาย Happy New Year (20ชิ้น แถม 20ชิ้น)
0103067

1 แถม 1 กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลาย Happy New Year (20ชิ้น แถม 20ชิ้น)

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง10 ซม.

จำนวน/แพค 40 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 40 บาท
กล่องเค้ก 4 ปอนด์ คราฟหลังขาว
0112003

กล่องเค้ก 4 ปอนด์ คราฟหลังขาว

กว้าง29 x ยาว29.3 x สูง12.7 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00  ประหยัด 40.00

เหลือ  180.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 60 บาท
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ทรงเตี้ย ชมพูดอกพิโอนี่
0103028

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ทรงเตี้ย ชมพูดอกพิโอนี่

กว้าง26.5xยาว26.5xสูง6.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 320.00  ประหยัด 60.00

เหลือ  260.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 กล่องคุ๊กกี้ 180 กรัม สีชมพูจุดขาวใหญ่ (20ชิ้นแถม20ชิ้น)
0603022

1 แถม 1 กล่องคุ๊กกี้ 180 กรัม สีชมพูจุดขาวใหญ่ (20ชิ้นแถม20ชิ้น)

กว้าง 7 x ยาว 11 x สูง 19 cm.

จำนวน/แพค 40 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 40 บาท
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ ลายโรแมนสีน้ำ
0801025

ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ ลายโรแมนสีน้ำ

เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

จำนวน/แพ็็ค 20 ชิ้น/แพ็็ค

ราคา 100.00  ประหยัด 40.00

เหลือ  60.00
บาท / แพ็็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 40 บาท
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ดอกไม้พื้นชมพู
0801014

ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ดอกไม้พื้นชมพู

กว้าง20 x ยาว20 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00  ประหยัด 40.00

เหลือ  60.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 40 บาท
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ ลายแฮปปี้สีฟ้า
0801023

ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ ลายแฮปปี้สีฟ้า

เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

จำนวน/แพ็็ค 20 ชิ้น/แพ็็ค

ราคา 100.00  ประหยัด 40.00

เหลือ  60.00
บาท / แพ็็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 40 บาท
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ลายหมี
0801015

ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ลายหมี

กว้าง20xยาว20 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00  ประหยัด 40.00

เหลือ  60.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า

สินค้าโปรโมชั่น