x ปิดหน้าต่าง

โปรโมชั่น 1 แถม 1

โปรโมชั่น 1 แถม 1


โปรโมชั่น 1 แถม 1


1 แถม 1 กล่องทรงแบน คริสมาสต์บราวน์ 12x22x4 ซม. ( 50ชิ้น แถม 50ชิ้น )
0111025

1 แถม 1 กล่องทรงแบน คริสมาสต์บราวน์ 12x22x4 ซม. ( 50ชิ้น แถม 50ชิ้น )

12x22x4 ซม.

จำนวนชิ้นต่อหน่วย 100 ชิ้น/หน่วย

ราคา 380.00 บาท /

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 กล่องขนมเปี๊ยะ คริสมาสต์บราวน์ 11x24x3.5 ซม. ( 50ชิ้น แถม 50ชิ้น )
0111026

1 แถม 1 กล่องขนมเปี๊ยะ คริสมาสต์บราวน์ 11x24x3.5 ซม. ( 50ชิ้น แถม 50ชิ้น )

11x24x3.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 กล่องสแน็ค คริสต์มาสบราวน์ 12.7x12.7x6.5 ซม.( 100ชิ้น แถม 100ชิ้น )
0404073

1 แถม 1 กล่องสแน็ค คริสต์มาสบราวน์ 12.7x12.7x6.5 ซม.( 100ชิ้น แถม 100ชิ้น )

12.7x12.7x6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 กล่องคุ๊กกี้ 500 กรัม กระดาษคราฟ หูหิ้ว (ไม่เจาะหน้าต่าง) (10ใบ แถม 10ใบ)
0602029

1 แถม 1 กล่องคุ๊กกี้ 500 กรัม กระดาษคราฟ หูหิ้ว (ไม่เจาะหน้าต่าง) (10ใบ แถม 10ใบ)

กว้าง 19.5 x หนา 10 x สูง 14 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 พลาสติกพันเค้ก  ( 300ชิ้น แถม 300ชิ้น )
0908002

1 แถม 1 พลาสติกพันเค้ก ( 300ชิ้น แถม 300ชิ้น )

สูง 6.7 ซม. x ยาว 34 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 600 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1แถม 1 กล่องชิฟฟ่อน สีเขียวนีออน (20ใบ แถม 20ใบ)
0108038

1แถม 1 กล่องชิฟฟ่อน สีเขียวนีออน (20ใบ แถม 20ใบ)

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 40 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1แถม 1 กล่องชิฟฟ่อน สีชมพูบานเย็นนีออน (20ใบ แถม 20ใบ)
0108039

1แถม 1 กล่องชิฟฟ่อน สีชมพูบานเย็นนีออน (20ใบ แถม 20ใบ)

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 40 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1แถม 1 กล่องชิฟฟ่อน สีส้มนีออน (20ใบ แถม 20ใบ)
0108040

1แถม 1 กล่องชิฟฟ่อน สีส้มนีออน (20ใบ แถม 20ใบ)

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 40 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงซิปมีก้น 16x23.5cm 1แถม1 (50ใบ แถม 50ใบ)
1203043

ถุงซิปมีก้น 16x23.5cm 1แถม1 (50ใบ แถม 50ใบ)

16 x 23.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 175.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1  ถุงคุ๊กกี้ปากกาว แบบใส 10x9 cm (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)
1201094

1 แถม 1 ถุงคุ๊กกี้ปากกาว แบบใส 10x9 cm (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)

10 x 9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถุงคุ๊กกี้กาว10*10cm ลายดอกไม้สีเหลือง (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)
1201092

1 แถม 1 ถุงคุ๊กกี้กาว10*10cm ลายดอกไม้สีเหลือง (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)

กว้าง10 x ยาว10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถุงคุ๊กกี้กาว10*10cm ลายดอกไม้สีเขียว (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)
1201093

1 แถม 1 ถุงคุ๊กกี้กาว10*10cm ลายดอกไม้สีเขียว (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)

กว้าง10 x ยาว10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถุงคุ๊กกี้กาว10*10cmลายดอกไม้สีชมพู (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)
1201091

1 แถม 1 ถุงคุ๊กกี้กาว10*10cmลายดอกไม้สีชมพู (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)

กว้าง10 x ยาว10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถุงขนมผูกหู ลายหมีเขียวดอกไม้ชมพู (50ใบ แถม 50ใบ)
1201096

1 แถม 1 ถุงขนมผูกหู ลายหมีเขียวดอกไม้ชมพู (50ใบ แถม 50ใบ)

กว้าง 13 ซม. สูง 9.5 ซม. หูสำหรับผูกยาว 12.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถุงขนมผูกหู ลายหมีเขียวดอกไม้เขียว (50ใบ แถม 50ใบ)
1201097

1 แถม 1 ถุงขนมผูกหู ลายหมีเขียวดอกไม้เขียว (50ใบ แถม 50ใบ)

กว้าง 13 ซม. สูง 9.5 ซม. หูสำหรับผูกยาว 12.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถุงขนมผูกหู ลายหมีดอกไม้เขียว (50ใบ แถม 50ใบ)
1201098

1 แถม 1 ถุงขนมผูกหู ลายหมีดอกไม้เขียว (50ใบ แถม 50ใบ)

กว้าง 13 ซม. สูง 9.5 ซม. หูสำหรับผูกยาว 12.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถุงขนมผูกหู ลายหมีดอกไม้ชมพู (50ใบ แถม 50ใบ)
1201099

1 แถม 1 ถุงขนมผูกหู ลายหมีดอกไม้ชมพู (50ใบ แถม 50ใบ)

กว้าง 13 ซม. สูง 9.5 ซม. หูสำหรับผูกยาว 12.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 4.5cm ลาย Green  Dot (100 ชิ้น แถม 100 ชิ้น)
0302032

1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 4.5cm ลาย Green  Dot (100 ชิ้น แถม 100 ชิ้น)

ก้นถ้วย 4.5 cm. สูง 3.4 cm. ปากกว้าง 5.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 165.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 4.5cm ลาย Brown  Dot (100 ชิ้น แถม 100 ชิ้น)
0302033

1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 4.5cm ลาย Brown  Dot (100 ชิ้น แถม 100 ชิ้น)

ก้นถ้วย 4.5 cm. สูง 3.4 cm. ปากกว้าง 5.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 165.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ฝาคัพเค้ก 4.5 cm. (100ใบ แถม 100ใบ)
0305003

1 แถม 1 ฝาคัพเค้ก 4.5 cm. (100ใบ แถม 100ใบ)

4.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 5 cm สีทองลายตัวเลขขาว (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)
0301034

1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 5 cm สีทองลายตัวเลขขาว (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)

ก้นถ้วย 5 ซม. สูง 4 ซม. ปากกว้าง 6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 5 ซม. สีเขียวจุด (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)
0301044

1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 5 ซม. สีเขียวจุด (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)

ก้นถ้วย 5 เซน สูง 4 เซน

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 5 ซม. สีเหลืองจุด (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)
0301045

1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 5 ซม. สีเหลืองจุด (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)

ก้นถ้วย 5 เซน สูง 4 เซน

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 5 ซม. สีชมพูจุด (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)
0301047

1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 5 ซม. สีชมพูจุด (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)

ก้นถ้วย 5 เซน สูง 4 เซน

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 กระทงจีบ สีแดง 5.2x3 cm (600ชิ้น แถม 600ชิ้น)
0308050

1 แถม 1 กระทงจีบ สีแดง 5.2x3 cm (600ชิ้น แถม 600ชิ้น)

ก้นถ้วย 5.2 cm. สูง 3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1200 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 กระทงจีบ สีเขียว 5.2x3 cm (600ชิ้น แถม 600ชิ้น)
0308051

1 แถม 1 กระทงจีบ สีเขียว 5.2x3 cm (600ชิ้น แถม 600ชิ้น)

ก้นถ้วย 5.2 cm. สูง 3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1200 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 กระทงจีบ สีส้ม 5.2x3 cm 600ชิ้น แถม 600ชิ้น)
0308052

1 แถม 1 กระทงจีบ สีส้ม 5.2x3 cm 600ชิ้น แถม 600ชิ้น)

ก้นถ้วย 5.2 cm. สูง 3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1200 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 กระทงจีบ สีขาว5.2x3 cm (600ชิ้น แถม 600ชิ้น)
0308053

1 แถม 1 กระทงจีบ สีขาว5.2x3 cm (600ชิ้น แถม 600ชิ้น)

ก้นถ้วย 5.2 cm. สูง 3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1200 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 กระทงจีบ สีน้ำตาล5.2x3 cm (600ชิ้น แถม 600ชิ้น)
0308054

1 แถม 1 กระทงจีบ สีน้ำตาล5.2x3 cm (600ชิ้น แถม 600ชิ้น)

ก้นถ้วย 5.2 cm. สูง 3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1200 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องปุยฝ้าย 4 ช่อง 1 แถม 1 ( = 50 ชิ้น แถม 50 ชิ้น)
1901236

กล่องปุยฝ้าย 4 ช่อง 1 แถม 1 ( = 50 ชิ้น แถม 50 ชิ้น)

ขนาด กว้าง 7 x ยาว 7 x สูง 6.5 เซนติเมตร ( ขนาดหลุม ) / ขนาด กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 6.5 เซนติเมตร. ( ขนาด กล่อง )

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
1 แถม 1 กล่องชิฟฟ่อน สีเหลืองนีออน (20ใบ แถม 20ใบ)
0108037

1 แถม 1 กล่องชิฟฟ่อน สีเหลืองนีออน (20ใบ แถม 20ใบ)

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 40 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
1 แถม 1 กล่องชิฟฟ่อน สีฟ้านีออน (20ใบ แถม 20ใบ)
0108036

1 แถม 1 กล่องชิฟฟ่อน สีฟ้านีออน (20ใบ แถม 20ใบ)

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 40 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงซิปมีก้น 8x12 นิ้ว1แถม1  (50ใบ แถม 50ใบ)
1203042

ถุงซิปมีก้น 8x12 นิ้ว1แถม1 (50ใบ แถม 50ใบ)

8 x 12 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 300.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
1 แถม 1 ถุงคุ๊กกี้กาว10*10cm ลายดอกไม้สีฟ้า (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)
1201090

1 แถม 1 ถุงคุ๊กกี้กาว10*10cm ลายดอกไม้สีฟ้า (100ชิ้น แถม 100ชิ้น)

กว้าง10 x ยาว10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
1 แถม 1 ถุงขนมผูกหู ลายหน้ากระต่ายน้ำตาล (50ใบ แถม 50ใบ)
1201095

1 แถม 1 ถุงขนมผูกหู ลายหน้ากระต่ายน้ำตาล (50ใบ แถม 50ใบ)

กว้าง 13 ซม. สูง 9.5 ซม. หูสำหรับผูกยาว 12.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 4.5cm ลาย Blue Dot (100 ชิ้น แถม 100 ชิ้น)
0302037

1 แถม 1 ถ้วยคัพเค้ก 4.5cm ลาย Blue Dot (100 ชิ้น แถม 100 ชิ้น)

ก้นถ้วย 4.5 cm. สูง 3.4 cm. ปากกว้าง 5.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 165.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว

โปรโมชั่น 1 แถม 1