x ปิดหน้าต่าง

สินค้าโปรโมชั่น

สินค้าโปรโมชั่น


สินค้าโปรโมชั่น


ลด 120 บาท
กล่องลูกฟูกพรีเมี่ยมมีหน้าต่าง สีดำ 8x14x6.5 cm.
2401047

กล่องลูกฟูกพรีเมี่ยมมีหน้าต่าง สีดำ 8x14x6.5 cm.

ขนาด กว้าง8 x ยาว14 x สูง6.5 ซม.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 600.00  ประหยัด 120.00

เหลือ  480.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 กล่องบราวนี่ 1 ชิ้น หน้าต่างรูปหมีคราฟ (20ชิ้นแถม20ชิ้น)
0104073

1 แถม 1 กล่องบราวนี่ 1 ชิ้น หน้าต่างรูปหมีคราฟ (20ชิ้นแถม20ชิ้น)

กว้าง8 x ยาว8 x สูง3 ซม.

จำนวน/แพค 40 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 80 บาท
กล่องลูกฟูกอเนกประสงค์+ฝาหน้าต่าง 22x25x7 cm.
2401058

กล่องลูกฟูกอเนกประสงค์+ฝาหน้าต่าง 22x25x7 cm.

22x25x7 cm.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 380.00  ประหยัด 80.00

เหลือ  300.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 80 บาท
กล่องลูกฟูกอเนกประสงค์+ฝาหน้าต่าง 31x50.7x9.3cm.
2401059

กล่องลูกฟูกอเนกประสงค์+ฝาหน้าต่าง 31x50.7x9.3cm.

ขนาด 31x50.7x9.3cm.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 480.00  ประหยัด 80.00

เหลือ  400.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 10 บาท
กล่องลูกฟูกพิซซ่า10นิ้ว
0107005

กล่องลูกฟูกพิซซ่า10นิ้ว

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง4 cm.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00  ประหยัด 10.00

เหลือ  100.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 20 บาท
กล่องลูกฟูกพิซซ่า7นิ้ว
0107004

กล่องลูกฟูกพิซซ่า7นิ้ว

กว้าง17.5 x ยาว17.5 x สูง4 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00  ประหยัด 20.00

เหลือ  120.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 10 บาท
กล่องลูกฟูก พิซซ่า14นิ้ว
0107007

กล่องลูกฟูก พิซซ่า14นิ้ว

กว้าง34.5 x ยาว34.5 x สูง4 cm.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 170.00  ประหยัด 10.00

เหลือ  160.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1แถม1 กล่องของขวัญลูกฟูก 5.7x17.7x32 cm. ( 50 แถม 50 )
2401095

1แถม1 กล่องของขวัญลูกฟูก 5.7x17.7x32 cm. ( 50 แถม 50 )

5.7x17.7x3.2 cm.

จำนวน/แพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ปลอกกันร้อนเย็น ลายแฮปปี้มังกี้  (100ชิ้น แถม100 ชิ้น)
0904057

1 แถม 1 ปลอกกันร้อนเย็น ลายแฮปปี้มังกี้ (100ชิ้น แถม100 ชิ้น)

สำหรับ 12-16 oz

จำนวน/แพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 60 บาท
กล่องของขวัญลูกฟูก 7.6x24x3.8 cm.
2401043

กล่องของขวัญลูกฟูก 7.6x24x3.8 cm.

7.6x24x3.8 cm.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00  ประหยัด 60.00

เหลือ  240.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 60 บาท
กล่องลูกฟูกอเนกประสงค์+ฝา 22x25x7 cm.
2401033

กล่องลูกฟูกอเนกประสงค์+ฝา 22x25x7 cm.

กว้าง22 x ยาว25 x สูง7 cm.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 280.00  ประหยัด 60.00

เหลือ  220.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1แถม 1 ถุงซิปใสมีก้น 15*25.5 ซม. (50ชิ้น แถม 50ชิ้น )
1203072

1แถม 1 ถุงซิปใสมีก้น 15*25.5 ซม. (50ชิ้น แถม 50ชิ้น )

15x25.5 ซม.

จำนวน/แพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 250.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1แถม 1ถุงซิปมีก้น 11*20.5ซ.ม. (50ชิ้น แถม 50ชิ้น )
1203073

1แถม 1ถุงซิปมีก้น 11*20.5ซ.ม. (50ชิ้น แถม 50ชิ้น )

11x20.5ซม.

จำนวน/แพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 175.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1 แถม 1 ซองเครปพิมพ์ลายหินอ่อนชมพู (100ชิ้น แถม 100ชิ้น )
0906055

1 แถม 1 ซองเครปพิมพ์ลายหินอ่อนชมพู (100ชิ้น แถม 100ชิ้น )

ปากซองกว้าง 12.8 ซม. ก้นซองกว้าง 2.5 ซม. สูง 23 ซม.

จำนวน/แพค 200 ชิ้น/แพค

ราคา 130.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
1แถม 1 ถุงคุ๊กกี้พับข้าง10 x15 นิ้ว (500g แถม 500g )
1201100

1แถม 1 ถุงคุ๊กกี้พับข้าง10 x15 นิ้ว (500g แถม 500g )

10 x15 นิ้ว

จำนวน/แพค 2 ชิ้น/แพค

ราคา 50.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 10 %
ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์กลมชมพูจุด
0802014

ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์กลมชมพูจุด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00  ประหยัด 10.00

เหลือ  90.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 10 %
ฐานรองเค้ก 1 ปอน จุดกลม
0801001

ฐานรองเค้ก 1 ปอน จุดกลม

เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00  ประหยัด 8.00

เหลือ  72.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ลด 10 %
ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์ จุดกลม
0802001

ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์ จุดกลม

เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00  ประหยัด 10.00

เหลือ  90.00
บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า

สินค้าโปรโมชั่น