x ปิดหน้าต่าง

ขวดเครื่องดื่ม/กระปุกแก้ว/ฝา

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว


ขวดเครื่องดื่ม/กระปุกแก้ว/ฝา


ขวดแก้ว 300ml. FK0784 พร้อมฝาอลูมิเนียมสีทอง 28 mm.(ลัง)
1914024

ขวดแก้ว 300ml. FK0784 พร้อมฝาอลูมิเนียมสีทอง 28 mm.(ลัง)

สูง 17.8 x เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.4 ซม.

จำนวน/แพค 24 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก 8oz. FJ0522  พร้อมฝาเกลียวล็อคสีขาว 58RTO(ลัง)
1914031

กระปุก 8oz. FJ0522 พร้อมฝาเกลียวล็อคสีขาว 58RTO(ลัง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.12 ซม. x สูง15.5 ซม.

จำนวน/แพค 24 ชิ้น/แพค

ราคา 340.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ขวดแก้ว 90ml. AM308  พร้อมฝาอลูมิเนียมสีทอง 28 mm.(ลัง)
1914051

ขวดแก้ว 90ml. AM308 พร้อมฝาอลูมิเนียมสีทอง 28 mm.(ลัง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5ซม. x สูง11.7 ซม.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 400.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก 8oz. FJ0525 พร้อมฝาเกลียวล็อคสีขาว 63RTS(ลัง)
1914032

กระปุก 8oz. FJ0525 พร้อมฝาเกลียวล็อคสีขาว 63RTS(ลัง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.12 ซม. x สูง15.5 ซม.

จำนวน/แพค 24 ชิ้น/แพค

ราคา 340.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ขวดแก้ว 500ml. AI 1171  พร้อมฝาอลูมิเนียมสีทอง 28 mm.(ลัง)
1914052

ขวดแก้ว 500ml. AI 1171 พร้อมฝาอลูมิเนียมสีทอง 28 mm.(ลัง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.2ซม. x สูง17.5ซม.

จำนวน/แพค 24 ชิ้น/แพค

ราคา 440.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ขวดแก้ว 1000ml. AI 1151 พร้อมฝาอลูมิเนียมสีทอง 28 mm.(ลัง)
1914053

ขวดแก้ว 1000ml. AI 1151 พร้อมฝาอลูมิเนียมสีทอง 28 mm.(ลัง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง9.7 ซม. x สูง22.7 ซม.

จำนวน/แพค 24 ชิ้น/แพค

ราคา 480.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก 8oz. FJ0670   พร้อมฝาเกลียวล็อคสีขาว 63RTS(ลัง)
1914035

กระปุก 8oz. FJ0670 พร้อมฝาเกลียวล็อคสีขาว 63RTS(ลัง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซม.xสูง 10.2 ซม.

จำนวน/แพค 24 ชิ้น/แพค

ราคา 340.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก 12oz. F0J642  พร้อมฝาเกลียวล็อคสีขาว 63RTS(ลัง)
1914038

กระปุก 12oz. F0J642 พร้อมฝาเกลียวล็อคสีขาว 63RTS(ลัง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.7 ซม. x สูง11 ซม.

จำนวน/แพค 24 ชิ้น/แพค

ราคา 400.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ขวดแก้ว 700ml. FK1111 พร้อมฝาอลูมิเนียมสีทอง 29 mm.(ลัง)
1914027

ขวดแก้ว 700ml. FK1111 พร้อมฝาอลูมิเนียมสีทอง 29 mm.(ลัง)

สูง26.5 x เส้นผ่าศูนกลาง 7 ซม.

จำนวน/แพค 12 ชิ้น/แพค

ราคา 380.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ขวดแก้ว 60ml. AM0059  พร้อมฝาอลูมิเนียมสีทอง 28 mm.(ลัง)
1914050

ขวดแก้ว 60ml. AM0059 พร้อมฝาอลูมิเนียมสีทอง 28 mm.(ลัง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.2 ซม. x สูง9.3ซม.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 350.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก 8oz. FJ0525 พร้อมฝาเกลียวล็อคสีดำ 63RTS(ลัง)
1914033

กระปุก 8oz. FJ0525 พร้อมฝาเกลียวล็อคสีดำ 63RTS(ลัง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.12 ซม. x สูง15.5 ซม.

จำนวน/แพค 24 ชิ้น/แพค

ราคา 340.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว/จองสินค้า
กระปุก 8oz. FJ0525 พร้อมฝาเกลียวล็อคสีทอง 63RTS(ลัง)
1914034

กระปุก 8oz. FJ0525 พร้อมฝาเกลียวล็อคสีทอง 63RTS(ลัง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.12 ซม. x สูง15.5 ซม.

จำนวน/แพค 24 ชิ้น/แพค

ราคา 340.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว/จองสินค้า
กระปุก 8oz. FJ0670   พร้อมฝาเกลียวล็อคสีทอง 63RTS(ลัง)
1914037

กระปุก 8oz. FJ0670 พร้อมฝาเกลียวล็อคสีทอง 63RTS(ลัง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซม.xสูง 10.2 ซม.

จำนวน/แพค 24 ชิ้น/แพค

ราคา 340.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว/จองสินค้า
กระปุก 12oz. F0J642 พร้อมฝาเกลียวล็อคสีทอง 63RTS(ลัง)
1914040

กระปุก 12oz. F0J642 พร้อมฝาเกลียวล็อคสีทอง 63RTS(ลัง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.7 ซม. x สูง11 ซม.

จำนวน/แพค 24 ชิ้น/แพค

ราคา 400.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว/จองสินค้า

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว