x ปิดหน้าต่าง

กล่องพลาสติกแข็ง

กล่องพลาสติกแข็ง


กล่องพลาสติกแข็ง


กระปุกPET ฝาสีดำ 785ml.
1913010

กระปุกPET ฝาสีดำ 785ml.

ปาก10 x สูง10 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 210.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาสีดำ 255ml.
1913001

กระปุกPET ฝาสีดำ 255ml.

ปาก6.5 x สูง 8 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาสีดำ 480ml.
1913006

กระปุกPET ฝาสีดำ 480ml.

ปาก8.5 x สูง8.5ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาสีดำ 565ml.
1913007

กระปุกPET ฝาสีดำ 565ml.

ปาก8.5 x สูง10 ซม.

จำนวน/หน่วย 10 ชิ้น/หน่วย

ราคา 175.00 บาท /

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาสีดำ 680ml.
1913008

กระปุกPET ฝาสีดำ 680ml.

ปาก8.5 x 12 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 195.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาสีดำ 850ml.
1913009

กระปุกPET ฝาสีดำ 850ml.

ปาก8.5 x 15 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 210.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาอลูมิเนียมสีเงิน 565ml.
1913002

กระปุกPET ฝาอลูมิเนียมสีเงิน 565ml.

ปาก8.5 x สูง10 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 185.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาอลูมิเนียมสีเงิน 680ml.
1913003

กระปุกPET ฝาอลูมิเนียมสีเงิน 680ml.

ปาก8.5 x สูง 12 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 210.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาอลูมิเนียมสีเงิน 850ml.
1913005

กระปุกPET ฝาอลูมิเนียมสีเงิน 850ml.

ปาก8.5 x สูง 15 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดพักเค้กกลม ตัวขาว+ฝาใส #RW9330
1902012

ถาดพักเค้กกลม ตัวขาว+ฝาใส #RW9330

ตัวถาดทรงกลม ขนาด 280 x 160 mm.

จำนวน/ชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 150.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดพักเค้กใหญ่ ตัวครีม+ฝาใส #RW9006
1902011

ถาดพักเค้กใหญ่ ตัวครีม+ฝาใส #RW9006

ฐานถาด 25.5 x 34.5 x 2 ซม. ฝาสูง 13 ซม.

จำนวน/ชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 280.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเหลี่ยมมุมโค้ง #RW1335
1902017

กล่องเหลี่ยมมุมโค้ง #RW1335

195 X 195 X 49 MM.

จำนวน/แพ็ค 3 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 140.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องกระปุกเซฟตี้ซิลเหลี่ยม 250 ml ( 8.5x8.7x6 เซน)
1902016

กล่องกระปุกเซฟตี้ซิลเหลี่ยม 250 ml ( 8.5x8.7x6 เซน)

8.5 x 8.7 x 6 ซม.

จำนวน/แพ็ค 10 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 90.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเหลี่ยมเซฟตี้ซิลเหลี่ยม (12x12.2x11.4 เซน)
1902015

กล่องเหลี่ยมเซฟตี้ซิลเหลี่ยม (12x12.2x11.4 เซน)

12 x 12.2 x 11.4 ซม.

จำนวน/แพ็ค 10 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ลังเบเกอร์รี่ สีครีม #RW8224(พร้อมฝา)
1902014

ลังเบเกอร์รี่ สีครีม #RW8224(พร้อมฝา)

ด้านใน 26.5 x 41.0 x 7.8 CM.

จำนวน/ชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 220.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องใสผืนผ้าใหญ่ #RW1334
1902013

กล่องใสผืนผ้าใหญ่ #RW1334

19.5 x 24.6 x 4.0 ซม.

จำนวน/แพ็ค 3 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงกระบอก 700 ml #RW0777
1902010

กล่องทรงกระบอก 700 ml #RW0777

เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซม. สูง 17 ซม.

จำนวน/แพ็ค 6 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 150.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องรูปหัวใจพร้อมฝา21X21.5X6 CM. #RW1385
1902009

กล่องรูปหัวใจพร้อมฝา21X21.5X6 CM. #RW1385

ก้น 21 X 21.5 X 6 CM.

จำนวน/แพ็ค 3 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า

กล่องพลาสติกแข็ง