x ปิดหน้าต่าง

กล่องพลาสติกแข็ง

กล่องพลาสติกแข็ง


กล่องพลาสติกแข็ง


ถาดพักเค้กกลม ตัวขาว+ฝาใส #RW9330
1902012

ถาดพักเค้กกลม ตัวขาว+ฝาใส #RW9330

จำนวนชิ้นต่อชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 150.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดพักเค้กใหญ่ ตัวครีม+ฝาใส #RW9006
1902011

ถาดพักเค้กใหญ่ ตัวครีม+ฝาใส #RW9006

จำนวนชิ้นต่อชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 280.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเหลี่ยมมุมโค้ง #RW1335
1902017

กล่องเหลี่ยมมุมโค้ง #RW1335

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 3 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 140.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องกระปุกเซฟตี้ซิลเหลี่ยม 250 ml ( 8.5x8.7x6 เซน)
1902016

กล่องกระปุกเซฟตี้ซิลเหลี่ยม 250 ml ( 8.5x8.7x6 เซน)

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 10 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 90.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเหลี่ยมเซฟตี้ซิลเหลี่ยม (12x12.2x11.4 เซน)
1902015

กล่องเหลี่ยมเซฟตี้ซิลเหลี่ยม (12x12.2x11.4 เซน)

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 10 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ลังเบเกอร์รี่ สีครีม #RW8224(พร้อมฝา)
1902014

ลังเบเกอร์รี่ สีครีม #RW8224(พร้อมฝา)

จำนวนชิ้นต่อชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 220.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องรูปหัวใจพร้อมฝา21X21.5X6 CM. #RW1385
1902009

กล่องรูปหัวใจพร้อมฝา21X21.5X6 CM. #RW1385

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 3 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องรูปหัวใจพร้อมฝา LG15.2X16.5X6 CM. #RW1383
1902008

กล่องรูปหัวใจพร้อมฝา LG15.2X16.5X6 CM. #RW1383

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 6 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องรูปหัวใจพร้อมฝา MD13X13.5X5.8 CM. #RW1382
1902007

กล่องรูปหัวใจพร้อมฝา MD13X13.5X5.8 CM. #RW1382

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 6 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องรูปหัวใจพร้อมฝาSM 9.5X17X4 CM. #RW1381
1902006

กล่องรูปหัวใจพร้อมฝาSM 9.5X17X4 CM. #RW1381

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 6 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 90.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องใสผืนผ้าใหญ่ #RW1334
1902013

กล่องใสผืนผ้าใหญ่ #RW1334

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 3 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องทรงกระบอก 700 ml #RW0777
1902010

กล่องทรงกระบอก 700 ml #RW0777

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 6 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 150.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว

กล่องพลาสติกแข็ง