เทียนตกแต่งต่างๆ

x ปิดหน้าต่าง

เทียนตกแต่งเค้ก

เทียนตกแต่งเค้ก


เทียนตกแต่งเค้ก


เทียน I LOVE YOU#IO 111
2101055

เทียน I LOVE YOU#IO 111

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน I love you ชมพู 10x12x12 ซม.-C005
2101050

เทียน I love you ชมพู 10x12x12 ซม.-C005

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 90.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียนSet รูปลิง-C53
2101047

เทียนSet รูปลิง-C53

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน I love you แดง 10x12x12 ซม.-C005
2101023

เทียน I love you แดง 10x12x12 ซม.-C005

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 90.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปหมาลายจุด
2101039

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปหมาลายจุด

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปไก่
2101038

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปไก่

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปกระรอก
2101037

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปกระรอก

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปเพนกวิน
2101036

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปเพนกวิน

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปนกแก้ว
2101035

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปนกแก้ว

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปหมานั่ง
2101034

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปหมานั่ง

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปแรด
2101033

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปแรด

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปม้า
2101032

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปม้า

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปกระต่าย
2101031

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปกระต่าย

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปปลาวาฬ
2101030

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปปลาวาฬ

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปเต่า
2101029

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปเต่า

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปหมีน้ำตาล
2101028

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปหมีน้ำตาล

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปแพนด้า
2101027

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปแพนด้า

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปหมู
2101026

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปหมู

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน HBD 2 ชั้น 7x6 ซม.-C035 สีเขียว
2101046

เทียน HBD 2 ชั้น 7x6 ซม.-C035 สีเขียว

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 25.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน HBD 2 ชั้น 7x6 ซม.-C035 สีม่วง
2101045

เทียน HBD 2 ชั้น 7x6 ซม.-C035 สีม่วง

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 25.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน HBD 2 ชั้น 7x6 ซม.-C035 สีฟ้า
2101043

เทียน HBD 2 ชั้น 7x6 ซม.-C035 สีฟ้า

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 25.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน Set รูป คัพเค้ก - C056
2101041

เทียน Set รูป คัพเค้ก - C056

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน HBD ชุดมีก้าน 7.5 ซม - C017
2101011

เทียน HBD ชุดมีก้าน 7.5 ซม - C017

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 90.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน I หัวใจแดง U 5 ซม. - C004
2101010

เทียน I หัวใจแดง U 5 ซม. - C004

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 40.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 0
2101021

เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 0

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 9
2101020

เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 9

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 8
2101019

เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 8

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 7
2101018

เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 7

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 6
2101017

เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 6

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
เทียน104ลายI love U หัวใจคละสี
2101049

เทียน104ลายI love U หัวใจคละสี

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 25.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียน HBD #IO 113
2101056

เทียน HBD #IO 113

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียนสุขสันต์วันเกิดเล็กIO 108
2101054

เทียนสุขสันต์วันเกิดเล็กIO 108

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 25.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียนHBDเล็กIO 108
2101053

เทียนHBDเล็กIO 108

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 25.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียนตัวเลขเล็กIO 101
2101052

เทียนตัวเลขเล็กIO 101

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียน I หัวใจ U ชมพู 5 ซม. - C004
2101051

เทียน I หัวใจ U ชมพู 5 ซม. - C004

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 40.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียนSet รูปกวาง-C54
2101048

เทียนSet รูปกวาง-C54

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปเป็ด
2101040

เทียน รูปสัตว์ 4 ซม. -C007 รูปเป็ด

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียน HBD 2 ชั้น 7x6 ซม.-C035 สีชมพู
2101042

เทียน HBD 2 ชั้น 7x6 ซม.-C035 สีชมพู

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 25.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียน Set รูปสัตว์-ไดโนเสาร์ - C052
2101024

เทียน Set รูปสัตว์-ไดโนเสาร์ - C052

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียนวันเกิดแบบแท่ง 12 แท่ง - C019
2101022

เทียนวันเกิดแบบแท่ง 12 แท่ง - C019

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 20.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 5
2101016

เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 5

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 4
2101015

เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 4

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 3
2101014

เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 3

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 2
2101013

เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 2

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 1
2101012

เทียนตัวเลข 7 ซม. C040 - เลข 1

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 30.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียน IO 114 ลาย I Like You (คละสี)
2101009

เทียน IO 114 ลาย I Like You (คละสี)

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 25.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียน IO 110 แท่ง Happy Birthday  (คละสี)
2101006

เทียน IO 110 แท่ง Happy Birthday (คละสี)

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 25.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียน IO 106 ลายสุขสันต์วันเกิด (คละสี)
2101004

เทียน IO 106 ลายสุขสันต์วันเกิด (คละสี)

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียน IO 106  Happy Birthday  (คละสี)
2101003

เทียน IO 106 Happy Birthday (คละสี)

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 35.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียน IO 104 ลายหัวใจ Happy Birthday (คละสี)
2101002

เทียน IO 104 ลายหัวใจ Happy Birthday (คละสี)

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 25.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทียน IO 104 ลายหัวใจ Love (คละสี)
2101001

เทียน IO 104 ลายหัวใจ Love (คละสี)

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 25.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว

เทียนตกแต่งเค้ก