ถุงแก้วOPP/ถุงซีลกลาง

x ปิดหน้าต่าง

ถุงแก้วOPP/ถุงซีลกลาง

ถุงแก้วOPP/ถุงซีลกลาง


ซองซีลสูญญากาศขนาด 4x6นิ้ว
1203057

ซองซีลสูญญากาศขนาด 4x6นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อ 0 ชิ้น/

ราคา 220.00 บาท /

เพิ่มลงตะกร้า
ซองซีลสูญญากาศขนาด 23x35.5 ซม.
1202025

ซองซีลสูญญากาศขนาด 23x35.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 450.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ซองซีลสูญญากาศขนาด 20x30 ซม.
1202024

ซองซีลสูญญากาศขนาด 20x30 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 400.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ซองซีลสูญญากาศขนาด 18x28 ซม.
1202023

ซองซีลสูญญากาศขนาด 18x28 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 350.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ซองซีลสูญญากาศขนาด 15.5x23 ซม.
1202022

ซองซีลสูญญากาศขนาด 15.5x23 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 300.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ซองซีลสูญญากาศขนาด 13x20 ซม.
1202021

ซองซีลสูญญากาศขนาด 13x20 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 250.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงซิลกลางใส-14x25 ซม.
1202020

ถุงซิลกลางใส-14x25 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 195.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงซิลกลางใส-15x18 ซม.
1202019

ถุงซิลกลางใส-15x18 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 155.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขนมซีลกลาง 12x14 cm.  (แบบใส)
1202009

ถุงขนมซีลกลาง 12x14 cm. (แบบใส)

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 125.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขนมซีลกลาง 12x14 cm. (แบบขุ่น)
1202008

ถุงขนมซีลกลาง 12x14 cm. (แบบขุ่น)

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 115.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขนมซีลกลาง 9x11.5 cm. (แบบใส)
1202007

ถุงขนมซีลกลาง 9x11.5 cm. (แบบใส)

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 110.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขนมซีลกลาง 9x11.5 cm. (แบบขุ่น)
1202006

ถุงขนมซีลกลาง 9x11.5 cm. (แบบขุ่น)

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 100.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงแก้วOPP ขนาด 3"x4"
1202001

ถุงแก้วOPP ขนาด 3"x4"

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงแก้วOPP ขนาด 5"x8"
1202003

ถุงแก้วOPP ขนาด 5"x8"

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงแก้วOPP ขนาด 7"x11"
1202004

ถุงแก้วOPP ขนาด 7"x11"

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงแก้วOPP ขนาด 8"x12"
1202005

ถุงแก้วOPP ขนาด 8"x12"

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขนมซีลสีเหลืองลายดอกไม้ 8.5x12.5 cm.
1202016

ถุงขนมซีลสีเหลืองลายดอกไม้ 8.5x12.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขนมซีลสีเขียวลายดอกไม้ 8.5x12.5 cm.
1202017

ถุงขนมซีลสีเขียวลายดอกไม้ 8.5x12.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขนมซีลสีฟ้าลายดอกไม้ 8.5x12.5 cm.
1202015

ถุงขนมซีลสีฟ้าลายดอกไม้ 8.5x12.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขนมซีลสีชมพูลายดอกไม้ 8.5x12.5 cm.
1202014

ถุงขนมซีลสีชมพูลายดอกไม้ 8.5x12.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขนมซีลใสลายเบเกอรี่สีม่วง 8.5x12.5 cm.
1202013

ถุงขนมซีลใสลายเบเกอรี่สีม่วง 8.5x12.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขนมซีลใสลายเบเกอรี่สีเขียว 8.5x12.5 cm.
1202011

ถุงขนมซีลใสลายเบเกอรี่สีเขียว 8.5x12.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขนมซิลกลางใส-13.5x16.5 ซม.
1202018

ถุงขนมซิลกลางใส-13.5x16.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 135.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงแก้วOPP ขนาด 4"x6"
1202002

ถุงแก้วOPP ขนาด 4"x6"

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงขนมซีลใสลายเบเกอรี่สีเหลือง 8.5x12.5 cm.
1202012

ถุงขนมซีลใสลายเบเกอรี่สีเหลือง 8.5x12.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงขนมซีลใสลายเบเกอรี่สีแดง 8.5x12.5 cm.
1202010

ถุงขนมซีลใสลายเบเกอรี่สีแดง 8.5x12.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อ 100 ชิ้น/

ราคา 120.00 บาท /

สินค้าหมดชั่วคราว