ออกซิเจน30cc,50cc,100cc ซิลิก้าเจล0.5g,1g,2g.สเปรย์ถนอมอาหาร500 ml ,1000ml

x ปิดหน้าต่าง

สารดูดความชื้น/ซองกันชื้น/สเปรย์ถนอมอาหาร

สารดูดความชื้น/ซองกันชื้น/สเปรย์ถนอมอาหาร


สารดูดความชื้น/ซองกันชื้น/สเปรย์ถนอมอาหาร


สเปรย์ถนอมอาหาร พาสเจอไรเซอร์77 ขนาด 500 ml
2603001

สเปรย์ถนอมอาหาร พาสเจอไรเซอร์77 ขนาด 500 ml

ปริมาณสินค้า 500 ml.

จำนวนชิ้นต่อขวด 1 ชิ้น/ขวด

ราคา 550.00 บาท / ขวด

เพิ่มลงตะกร้า
ซิลิกาเจล 0.5กรัม
2602001

ซิลิกาเจล 0.5กรัม

0.5 กรัม

จำนวนชิ้นต่ออัน 200 ชิ้น/อัน

ราคา 100.00 บาท / อัน

เพิ่มลงตะกร้า
ซิลิกาเจล  1 กรัม
2602002

ซิลิกาเจล 1 กรัม

1 กรัม

จำนวนชิ้นต่ออัน 200 ชิ้น/อัน

ราคา 140.00 บาท / อัน

เพิ่มลงตะกร้า
ซิลิกาเจล  2  กรัม
2602003

ซิลิกาเจล 2 กรัม

2 กรัม

จำนวนชิ้นต่ออัน 200 ชิ้น/อัน

ราคา 200.00 บาท / อัน

เพิ่มลงตะกร้า
ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ 30cc.
2601001

ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ 30cc.

30 cc.

จำนวนชิ้นต่ออัน 300 ชิ้น/อัน

ราคา 375.00 บาท / อัน

เพิ่มลงตะกร้า
ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ 50cc.
2601002

ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ 50cc.

50 cc.

จำนวนชิ้นต่ออัน 200 ชิ้น/อัน

ราคา 300.00 บาท / อัน

เพิ่มลงตะกร้า
ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์  100cc.
2601003

ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ 100cc.

100 cc.

จำนวนชิ้นต่ออัน 200 ชิ้น/อัน

ราคา 500.00 บาท / อัน

เพิ่มลงตะกร้า
สเปรย์ถนอมอาหาร พาสเจอไรเซอร์77 ขนาด 1000 ml
2603002

สเปรย์ถนอมอาหาร พาสเจอไรเซอร์77 ขนาด 1000 ml

ปริมาณสินค้า 1000 ml.

จำนวนชิ้นต่อขวด 1 ชิ้น/ขวด

ราคา 750.00 บาท / ขวด

สินค้าหมดชั่วคราว

สารดูดความชื้น/ซองกันชื้น/สเปรย์ถนอมอาหาร