ออกซิเจน30cc,50cc,100cc ซิลิก้าเจล0.5g,1g,2g.สเปรย์ถนอมอาหาร500 ml ,1000ml

x ปิดหน้าต่าง

สารดูดความชื้น/ซองกันชื้น/สเปรย์ถนอมอาหาร