หมวดสินค้า บรรจุภัณฑ์พลาสติก / ขวดพลาสติก / ขวดแก้ว มีทั้งหมด 130 รายการ

ถ้วย 4 oz. K-resin (U 75)
1910016
จำนวน 50 ชิ้น/แพ็ค
บรรจุภัณฑ์พลาสติก / ขวดพลาสติก / ขวดแก้ว หน้าที่ 2