รายการสินค้าที่จัดโปรโมชั่นวันนี้ มีทั้งหมด 16 รายการ