ถาดฟรอย, ถ้วยฟรอย, อลูมิเนียมฟรอย, ถ้วยอบ

x ปิดหน้าต่าง

ถาดฟอยล์พร้อมฝา

ถาดฟอยล์พร้อมฝา


STAR ฟอยส์3หลุม พร้อมฝา#4380
2801044

STAR ฟอยส์3หลุม พร้อมฝา#4380

ปากถาด 16.4 x 21.4 cm. ก้นถาด 14 x 19 cm. สูง 4.7 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 320.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
STAR ฟอยส์2หลุม พร้อมฝา#4579
2801043

STAR ฟอยส์2หลุม พร้อมฝา#4579

ปากถาด 13 x 19.5 cm. ก้นถาด 10.4 x 17 cm. สูง 5.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
STAR ฟอยส์พร้อมฝาSnapช้อน#4618
2801042

STAR ฟอยส์พร้อมฝาSnapช้อน#4618

ปากถาด 6.4 x 9.4 cm. ก้นถาด 5.4 x 8.4 cm. สูง 3.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 60.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
STAR ฟอยส์พร้อมฝาSnapช้อน#4615
2801041

STAR ฟอยส์พร้อมฝาSnapช้อน#4615

ปากถาด 6.4 x 9.4 cm. ก้นถาด 5.4 x 8.4 cm. สูง 3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 60.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
STAR ฟอยส์พร้อมฝาSnapช้อน#6304
2801040

STAR ฟอยส์พร้อมฝาSnapช้อน#6304

ปากถาด 5.4 x 12 cm. ก้นถาด 4.2 x 9.5 cm. สูง 2.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 55.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
STAR ฟอยส์พร้อมฝาSnapช้อน#4330
2801039

STAR ฟอยส์พร้อมฝาSnapช้อน#4330

ปากถาด 7 x 6 cm ก้นถาด 5.8 x 4.8 cm สูง 3 cm

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 55.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
STAR ฟอยส์พร้อมฝา#3416
2801038

STAR ฟอยส์พร้อมฝา#3416

ปากถาด 18.6 cm. ก้นถาด 14.5 cm. สูง 4.2 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
STAR ฟอยส์พร้อมฝา#4203
2801037

STAR ฟอยส์พร้อมฝา#4203

ปากถาด 10.3 x 10.3 cm. ก้นถาด 10 x 10 cm. สูง 2.7 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 55.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
STAR ฟอยส์พร้อมฝา#4483
2801036

STAR ฟอยส์พร้อมฝา#4483

ปากถาด 20 x 20.7cm. ก้นถาด 16.7 x 16.7 cm.  สูง 4.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 95.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
STAR ฟอยส์พร้อมฝา#3417
2801035

STAR ฟอยส์พร้อมฝา#3417

ปากถาด 20.2 cm. ก้นถาด 17.5 cm. สูง 4.6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 69.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
STAR ฟอยส์พร้อมฝา#3427
2801034

STAR ฟอยส์พร้อมฝา#3427

ปากถาด 16.7 cm. ก้นถาด 13.4 cm. สูง 4.6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 62.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
STAR ฟอยส์พร้อมฝา#6301
2801033

STAR ฟอยส์พร้อมฝา#6301

ปากถาด 12.5 x 8 cm. ก้นถาด 10.8 x 6.3 cm. สูง 3.2 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 62.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4571-P
1701029

ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4571-P

ปากถาด 92x172mm. ก้นถาด 60x140mm. สูง 56mm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 45.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4438-P
1701026

ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4438-P

ปากถาด 160x108mm. ก้นถาด 126x74mm. สูง 38.5mm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 43.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3406-P (สูง 3.8 เซน)
1701015

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3406-P (สูง 3.8 เซน)

80 x 54 x 38 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 31.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3405-P (สูง 4.6 เซน)
1701014

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3405-P (สูง 4.6 เซน)

71 x 54 x 46 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 35.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดกลมฟอยล์+ฝา#3319-P (สูง 2.7 เซน ฝาเพชร)
1701009

ถาดกลมฟอยล์+ฝา#3319-P (สูง 2.7 เซน ฝาเพชร)

68 x 58 x 27 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 28.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3403-P (สูง 3.7 เซน)
1701012

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3403-P (สูง 3.7 เซน)

90 x 58 x 37 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 35.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3404-P (สูง 4.2 เซน)
1701013

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3404-P (สูง 4.2 เซน)

90 x 62 x 42 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 38.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์+ฝา#4330-P
1701020

ถาดฟอยล์+ฝา#4330-P

ปากถาด 80x70mm. ก้นถาด 58x48mm. สูง 30mm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 42.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3482-P (กว้าง 15.2 เซน)
1701018

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3482-P (กว้าง 15.2 เซน)

152 x 124 x 46 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 76.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3105-P
1701001

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3105-P

98 x 65 x 16 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 53.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3219-P
1701007

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3219-P

68 x 47 x 26.5 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 45.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3206-P
1701004

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3206-P

110 x 69 x 21 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 67.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3203-P
1701003

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3203-P

90 x 64 x 19 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 53.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3417-P
1701016

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3417-P

216 x 175 x 46 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 69.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3214-P
1701006

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3214-P

225 x 165 x 23 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 59.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4504-P
1701028

ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4504-P

ปากถาด 120x145mm. ก้นถาด 82x108mm. สูง 50mm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 45.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4484-P
1701027

ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4484-P

ปากถาด 207x207mm. ก้นถาด 167x167mm. สูง 50mm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟรอยด์ 5880 พร้อมฝา
1701043

ถาดฟรอยด์ 5880 พร้อมฝา

 

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 200.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟรอยด์ 125 พร้อมฝา
1701042

ถาดฟรอยด์ 125 พร้อมฝา

เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 ซม. สูง 3.7 ซม. ฝาสูง 2.3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 150.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดฟอยล์หัวใจพร้อมฝา#6302-P
1701035

ถาดฟอยล์หัวใจพร้อมฝา#6302-P

ปากถาด 102x95 mm. ก้นถาด 84mm. สูง 31mm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 62.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4432-P
1701024

ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4432-P

ปากถาด 70x123mm ก้นถาด 102x54 mm. สูง 35mm

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 69.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4423-P
1701023

ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4423-P

ปากถาด 184x106mm. ก้นถาด 154x76mm. สูง 37mm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 59.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถาดฟอยล์+ฝา#4361
1701021

ถาดฟอยล์+ฝา#4361

ปากถาด 140x190mm. ก้นถาด 105x155mm. สูง 30mm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 62.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4202-P
1701019

ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4202-P

ปากถาด 114x114mm. ก้นถาด 100x100mm. สูง 29mm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 54.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถาดกลมฟอยล์+ฝา#3379-P
1701010

ถาดกลมฟอยล์+ฝา#3379-P

98 x 65 x 16 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 45.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3202-P
1701002

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3202-P

90 x 52 x 19 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 53.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3282-P
1701008

ถาดฟอยล์กลม+ฝา#3282-P

166 x 147 x 26 มิลลิเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 62.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4575-P
1701032

ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4575-P

ปากถาด 140x170mm. ก้นถาด 105x135mm. สูง 46mm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 54.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4572-P
1701030

ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4572-P

ปากถาด 115x220mm. ก้นถาด 79x184mm. สูง 61mm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 69.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4369-P
1701022

ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยมพร้อมฝา#4369-P

ปากถาด 132x172mm. ก้นถาด 95x135mm. สูง 36mm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 49.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว