สารดูดกันชื้น,ซองกันชื้น

x ปิดหน้าต่าง

ซิลิกาเจล

สารดูดความชื้น/ซองกันชื้น/สเปรย์ถนอมอาหาร


ซิลิกาเจล


ซิลิกาเจล 0.5กรัม
2602001

ซิลิกาเจล 0.5กรัม

0.5 กรัม

จำนวน/อัน 200 ชิ้น/อัน

ราคา 100.00 บาท / อัน

สินค้าหมดชั่วคราว/จองสินค้า
ซิลิกาเจล  1 กรัม
2602002

ซิลิกาเจล 1 กรัม

1 กรัม

จำนวน/อัน 200 ชิ้น/อัน

ราคา 140.00 บาท / อัน

สินค้าหมดชั่วคราว/จองสินค้า
ซิลิกาเจล  2  กรัม
2602003

ซิลิกาเจล 2 กรัม

2 กรัม

จำนวน/อัน 200 ชิ้น/อัน

ราคา 200.00 บาท / อัน

สินค้าหมดชั่วคราว/จองสินค้า

สารดูดความชื้น/ซองกันชื้น/สเปรย์ถนอมอาหาร