ถุงเก็บความเย็น, ถุงกาแฟ, ถุงกระดาษพับข้าง, ถุงกระดาษ, ถุงน้ำตาล, ถุงคราฟ, ถุงลดโลกร้อน

x ปิดหน้าต่าง

ถุงช้อปปิ้ง

ถุงช้อปปิ้ง


ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีดำ ขนาด13.4x8.9x20.3 ซม.
0205023

ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีดำ ขนาด13.4x8.9x20.3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 10 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 250.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีดำ ขนาด35.5x11.5x28 ซม.
0205021

ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีดำ ขนาด35.5x11.5x28 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 10 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 350.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีดำ ขนาด43.2x15.2x33 ซม.
0205020

ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีดำ ขนาด43.2x15.2x33 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 10 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 380.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายติดเสื้อผ้า NO. 1
0903162

ป้ายติดเสื้อผ้า NO. 1

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายติดเสื้อผ้า NO. 2
0903169

ป้ายติดเสื้อผ้า NO. 2

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายติดเสื้อผ้า NO. 4
0903171

ป้ายติดเสื้อผ้า NO. 4

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายติดเสื้อผ้า NO. 5
0903172

ป้ายติดเสื้อผ้า NO. 5

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายติดเสื้อผ้า NO. 3
0903170

ป้ายติดเสื้อผ้า NO. 3

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายติดเสื้อผ้า NO. 6
0903173

ป้ายติดเสื้อผ้า NO. 6

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 36 x 11 x 28 cm.
0205016

ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 36 x 11 x 28 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 25 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 425.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 30 x 12 x 22 cm.
0205015

ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 30 x 12 x 22 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 25 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 320.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 21 x 8 x 19.5 cm.
0205014

ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 21 x 8 x 19.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 25 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 250.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 13.3 x 8 x 20.5 cm.
0205013

ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 13.3 x 8 x 20.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 350.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 18x10x18 ซม.
0205012

ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 18x10x18 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 375.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 15x7x16 ซม.
0205011

ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 15x7x16 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 325.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 14x7x11.5 ซม.
0205010

ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 14x7x11.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 300.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 12x5x12.5 ซม.
0205009

ถุงกระดาษช้อปปิ้ง 12x5x12.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 275.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีดำ ขนาด19x10.2x22.8 ซม.
0205022

ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีดำ ขนาด19x10.2x22.8 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 10 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 300.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีทอง ขนาด19x10.2x17.8 ซม.
0205019

ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีทอง ขนาด19x10.2x17.8 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 5 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 240.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีทอง ขนาด35.5x11.5x28 ซม.
0205018

ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีทอง ขนาด35.5x11.5x28 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 5 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 280.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีทอง ขนาด43.2x15.2x33 ซม.
0205017

ถุงกระดาษพรีเมี่ยมสีทอง ขนาด43.2x15.2x33 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 5 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 390.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว