Cleaning

x ปิดหน้าต่าง

Cleaning

Cleaning


ผ้าเช็ดมือ PL 15x28 นิ้ว
100000113

ผ้าเช็ดมือ PL 15x28 นิ้ว

15x18 นิ้ว (15x28 cm.)

จำนวนชิ้นต่อแพค 2 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ผ้าอเนกประสงค์ 18x18 นิ้ว
100000099

ผ้าอเนกประสงค์ 18x18 นิ้ว

18x18 นิ้ว (25x21 cm.)

จำนวนชิ้นต่อแพค 2 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระดาษเช็ดหน้าเซลล็อกซ์ฟิวริฟายซอฟท์
100000112

กระดาษเช็ดหน้าเซลล็อกซ์ฟิวริฟายซอฟท์

19x19 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 4 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะแชมป์เปี้ยนสีดำหนา ขนาด26x34นิ้ว
100000020

ถุงขยะแชมป์เปี้ยนสีดำหนา ขนาด26x34นิ้ว

กว้าง 66 x ยาว 86 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 28 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
โพลีถุงมือยางไนโตรแพ็ค
100000002

โพลีถุงมือยางไนโตรแพ็ค

M

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 230.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะม้วนกลิ่นลาเวนเดอร์ ขนาด18x20นิ้ว
100000018

ถุงขยะม้วนกลิ่นลาเวนเดอร์ ขนาด18x20นิ้ว

กว้าง 45 x ยาว 50 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 3 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะม้วนกลิ่นลาเวนเดอร์ ขนาด24x28นิ้ว
100000019

ถุงขยะม้วนกลิ่นลาเวนเดอร์ ขนาด24x28นิ้ว

กว้าง 61 x ยาว 71 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 3 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
OK ถุงมือแม่บ้านสีส้ม8.5
100000023

OK ถุงมือแม่บ้านสีส้ม8.5

8.5 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 12 ชิ้น/แพค

ราคา 470.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
POLY ถุงมือพลาสติก HDPE
100000003

POLY ถุงมือพลาสติก HDPE

ฟรีไซส์

จำนวนชิ้นต่อแพค 12 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
POLY ถุงมือยางsofty
100000001

POLY ถุงมือยางsofty

M

จำนวนชิ้นต่อแพค 6 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะม้วนกลิ่นส้ม ขนาด18x20นิ้ว
100000010

ถุงขยะม้วนกลิ่นส้ม ขนาด18x20นิ้ว

กว้าง 45 x ยาว 50 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 3 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะม้วนกลิ่นแอปเปิ้ล ขนาด24x28นิ้ว
100000015

ถุงขยะม้วนกลิ่นแอปเปิ้ล ขนาด24x28นิ้ว

กว้าง 61 x ยาว 71 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 3 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะม้วนขยะกลิ่นสตอเบอรี่ ขนาด24x28นิ้ว
100000017

ถุงขยะม้วนขยะกลิ่นสตอเบอรี่ ขนาด24x28นิ้ว

กว้าง 61 x ยาว 71 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 3 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะม้วนกลิ่นมะลิ ขนาด24x28นิ้ว
100000016

ถุงขยะม้วนกลิ่นมะลิ ขนาด24x28นิ้ว

กว้าง 61 x ยาว 71 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 3 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะม้วนกลิ่นส้ม ขนาด24x28นิ้ว
100000014

ถุงขยะม้วนกลิ่นส้ม ขนาด24x28นิ้ว

กว้าง 61 x ยาว 71 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 3 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะม้วนกลิ่นสตรอเบอรี่ ขนาด18x20นิ้ว
100000013

ถุงขยะม้วนกลิ่นสตรอเบอรี่ ขนาด18x20นิ้ว

กว้าง 45 x ยาว 50 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 3 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะม้วนกลิ่นมะลิ ขนาด18x20นิ้ว
100000012

ถุงขยะม้วนกลิ่นมะลิ ขนาด18x20นิ้ว

กว้าง 45 x ยาว 50 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 90 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขยะม้วนกลิ่นแอปเปิ้ล ขนาด18x20นิ้ว
100000011

ถุงขยะม้วนกลิ่นแอปเปิ้ล ขนาด18x20นิ้ว

กว้าง 45 x ยาว 50 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 3 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า