กล่องอาหาร, กล่องคราฟ, กล่องเคลือบกันซึม, บรรจุภัณฑ์อาหาร, green packaging

x ปิดหน้าต่าง

กล่องอาหารพิมพ์ลาย

กล่องอาหารพิมพ์ลาย


กล่องบิ๊กมีล ลายหินอ่อนดำ 26 ซม.
0830008

กล่องบิ๊กมีล ลายหินอ่อนดำ 26 ซม.

กว้าง13.5 x ยาว21.5 x สูง7.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 220.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องบิ๊กมีล ลายจุดขาว 26 ซม.
0830007

กล่องบิ๊กมีล ลายจุดขาว 26 ซม.

กว้าง13.5 x ยาว21.5 x สูง7.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 220.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องบิ๊กมีล ลายหนังสือพิมพ์ 26 ซม.
0830006

กล่องบิ๊กมีล ลายหนังสือพิมพ์ 26 ซม.

กว้าง13.5 x ยาว21.5 x สูง7.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 220.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องบิ๊กมีล ลายชิโนริ 26 ซม.
0830005

กล่องบิ๊กมีล ลายชิโนริ 26 ซม.

กว้าง13.5 x ยาว21.5 x สูง7.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 220.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องบิ๊กมีล ลายหินอ่อนดำ 19 ซม.
0830004

กล่องบิ๊กมีล ลายหินอ่อนดำ 19 ซม.

กว้าง1 0.5 x ยาว15 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องบิ๊กมีล ลายจุดขาว 19 ซม.
0830003

กล่องบิ๊กมีล ลายจุดขาว 19 ซม.

กว้าง1 0.5 x ยาว15 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องบิ๊กมีล ลายหนังสือพิมพ์ 19 ซม.
0830002

กล่องบิ๊กมีล ลายหนังสือพิมพ์ 19 ซม.

กว้าง10.5 x ย15 x ส x 6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องบิ๊กมีล ลายชิโนริ 19 ซม.
0830001

กล่องบิ๊กมีล ลายชิโนริ 19 ซม.

กว้าง10.5 x ยาว15 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว