x ปิดหน้าต่าง

จาน/ถาด/ช้อน ไม้

จาน/ถาด/ช้อน ไม้


จาน/ถาด/ช้อน ไม้


ที่รองแก้วสี่เหลี่ยม 8 cm. CO-SQ-8
3101032

ที่รองแก้วสี่เหลี่ยม 8 cm. CO-SQ-8

ขนาด 8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 50.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
เขียงด้ามจับมน 5.5x7 นิ้ว W-HRE-557
3101016

เขียงด้ามจับมน 5.5x7 นิ้ว W-HRE-557

ขนาด 5.5x7 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 170.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ที่รองแก้วมีด้ามจับ 10 cm. CO-HA-10
3101031

ที่รองแก้วมีด้ามจับ 10 cm. CO-HA-10

ขนาด 10 cm

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ชามคางหมู 5x3.5x1.8 นิ้ว B-TRA-535
3101030

ชามคางหมู 5x3.5x1.8 นิ้ว B-TRA-535

ขนาด 5x3.5x1.8 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 170.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ชามทรงโค้ง 7.5 นิ้ว B-CU-753
3101028

ชามทรงโค้ง 7.5 นิ้ว B-CU-753

ขนาด 7.5 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 250.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ชามทรงโค้ง 6 นิ้ว B-CU-625
3101027

ชามทรงโค้ง 6 นิ้ว B-CU-625

ขนาด 6 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ชามทรงตรง 6 นิ้ว B-ST-06
3101026

ชามทรงตรง 6 นิ้ว B-ST-06

ขนาด 6 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 150.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ช้อนส้อมขนม 15 cm. SF-MON-15
3101035

ช้อนส้อมขนม 15 cm. SF-MON-15

ขนาด 15 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 60.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกลม 8 นิ้ว ไม้จามจุรี P-RO-08-A
3101002

จานกลม 8 นิ้ว ไม้จามจุรี P-RO-08-A

ขนาด 8 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
เขียงสั้นหูกลม 15x14.5 ซม. W-RI-15145
3101018

เขียงสั้นหูกลม 15x14.5 ซม. W-RI-15145

ขนาด1 5x14.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 170.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
เขียงด้ามจับแหลม 8x9 นิ้ว W-HRE-89
3101017

เขียงด้ามจับแหลม 8x9 นิ้ว W-HRE-89

ขนาด 8x9 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกลมมีด้าม 8 นิ้ว P-AR-8
3101014

จานกลมมีด้าม 8 นิ้ว P-AR-8

ขนาด 8 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ช้อนส้อมใหญ่ด้ามมน 19 cm. SF-MON-19
3101034

ช้อนส้อมใหญ่ด้ามมน 19 cm. SF-MON-19

ขนาด 19 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกลมมีด้าม 6 นิ้ว P-HAR-6
3101013

จานกลมมีด้าม 6 นิ้ว P-HAR-6

ขนาด 6 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อหน่วย 1 ชิ้น/หน่วย

ราคา 160.00 บาท /

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดหัวหมีใหญ่ 9.5x15 นิ้ว P-BEAR-9515
3101012

ถาดหัวหมีใหญ่ 9.5x15 นิ้ว P-BEAR-9515

9.5x15 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 340.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดหัวหมีเล็ก 6x9.5 นิ้ว P-BEAR-695
3101011

ถาดหัวหมีเล็ก 6x9.5 นิ้ว P-BEAR-695

ขนาด 6x9.5 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดใบมะม่วง 7x10 นิ้ว P-MAN-710
3101009

ถาดใบมะม่วง 7x10 นิ้ว P-MAN-710

ขนาด 7x10 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 230.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถาดเหลี่ยม 8x8 นิ้ว ไม้จามจุรี P-SQ-88-A
3101008

ถาดเหลี่ยม 8x8 นิ้ว ไม้จามจุรี P-SQ-88-A

ขนาด 8x8 นิ้ว

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า

จาน/ถาด/ช้อน ไม้