x ปิดหน้าต่าง

กล่องโทนสีแดง

กล่องโทนสีแดง


กล่องบราวนี่ ลายSugarbun 001
0104047

กล่องบราวนี่ ลายSugarbun 001

กว้าง15 x ยาว15 x สูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 180g SUGAR BUN 001
0603014

กล่องคุ๊กกี้ 180g SUGAR BUN 001

ขนาด กว้าง 7 x ยาว 11 x สูง 19 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
0101037

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
0102040

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
0103034

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลต สีแดงรูปหัวใจ
0111014

กล่องช็อคโกแลต สีแดงรูปหัวใจ

กว้าง4.3xยาว8xสูง3.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอเนกประสงค์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
1101014

กล่องอเนกประสงค์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

ยาว21 x กว้าง14.5 x สูง5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คบ็อกซ์ FB 001
0405010

กล่องสแน็คบ็อกซ์ FB 001

ขนาดกว้าง12 x ยาว16 x สูง6 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก สีแดง
0404041

สแน็คเล็ก สีแดง

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คบ็อกซ์หน้าต่างกว้าง สีแดง
0403031

กล่องสแน็คบ็อกซ์หน้าต่างกว้าง สีแดง

กว้าง15 x ยาว15 x สูง7.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลต ลายทาง
0111013

กล่องช็อคโกแลต ลายทาง

กว้าง4.3xยาว8xสูง3.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อน จุดแดง
0108001

กล่องชิฟฟ่อน จุดแดง

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ เรดเวลเลท
0111017

กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ เรดเวลเลท

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม s ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์
0601015

กล่องทรงโดม s ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์

กว้าง9.5 x ยาว7.5 x สูง 9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม L ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์
0601021

กล่องทรงโดม L ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์

กว้าง8.5 × ยาว10.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 140.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องโฮมทรงสูง 5.5 นิ้ว ลายสโนว์เฟล็กซ์
0602026

กล่องโฮมทรงสูง 5.5 นิ้ว ลายสโนว์เฟล็กซ์

กว้าง10xยาว10xสูง14 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 240.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องโฮม ทรงยาว 14 ซม. ลายสโนวเฟล็กซ์
0602027

กล่องโฮม ทรงยาว 14 ซม. ลายสโนวเฟล็กซ์

กว้าง11xยาว14xสูง5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 200.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องโฮม ทรงยาว 19.5 ซม. ลายสโนวเฟล็กซ์
0602028

กล่องโฮม ทรงยาว 19.5 ซม. ลายสโนวเฟล็กซ์

กว้าง11xยาว19.5xสูง5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 260.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 9 ชิ้น สีแดงจุดขาว(พร้อมฐาน)
0506012

กล่องคัพเค้ก 9 ชิ้น สีแดงจุดขาว(พร้อมฐาน)

กว้าง24 x ยาว24 x สูง9.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 380.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบ้านไซส์ S ลาย Home Small Rabbit
0602023

กล่องบ้านไซส์ S ลาย Home Small Rabbit

กว้าง7.5 x ยาว7.5 x สูง7.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 150.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3-4 ชิ้นหูหิ้ว เรดวันเดอร์แลนด์
0106017

กล่องเค้ก 3-4 ชิ้นหูหิ้ว เรดวันเดอร์แลนด์

กว้าง18.7 X ยาว11 x สูง13.7 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องขนมเปี๊ยะสีแดง ไซส์เล็ก
0116001

กล่องขนมเปี๊ยะสีแดง ไซส์เล็ก

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก ลายแดงจุดขาว
0404024

สแน็คเล็ก ลายแดงจุดขาว

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ คริสมาส (หน้าต่าง)
0104026

กล่องบราวนี่ คริสมาส (หน้าต่าง)

กว้าง20xยาว20xสูง4cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 170.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลาย Happy New Year
0101029

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลาย Happy New Year

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลาย Happy New Year
0102030

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลาย Happy New Year

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลาย Happy New Year
0103024

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลาย Happy New Year

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 500 กรัม พิมพ์ลายคริสต์มาสแดง
0602021

กล่องคุ๊กกี้ 500 กรัม พิมพ์ลายคริสต์มาสแดง

กว้าง10 x ยาว 15 สูง 14 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
HappyNewYear สีแดงกลม
0903054

HappyNewYear สีแดงกลม

เส้นฝ่าศูนย์กลาง 9.5 cm

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยคัพเค้ก 5 ซม. สีแดงจุด
0301009

ถ้วยคัพเค้ก 5 ซม. สีแดงจุด

ก้นถ้วย 5 เซน สูง 4 เซน

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค ลายชูการ์บัน 003
0404121

กล่องสแน็ค ลายชูการ์บัน 003

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค Coco&lime 002
0404127

กล่องสแน็ค Coco&lime 002

กว้าง 12.7 x ยาว 12.7 x สูง 6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ coco & lime 002
0101073

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ coco & lime 002

กว้าง20.5 x ยาว20.5 x สูง10ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คไม่มีหน้าต่าง ลายCatcake 003
0404118

กล่องสแน็คไม่มีหน้าต่าง ลายCatcake 003

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ coco & lime 002
0102063

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ coco & lime 002

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องขนมเปี๊ยะสีแดง ไซส์ใหญ่
0116002

กล่องขนมเปี๊ยะสีแดง ไซส์ใหญ่

กว้าง20 x ยาว20 x สูง5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องคุ๊กกี้ 500g SUGAR BUN 001
0604014

กล่องคุ๊กกี้ 500g SUGAR BUN 001

กว้าง10 x ยาว 15 x สูง14 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องคุกกี้โดม แดงลูกไม้
0601003

กล่องคุกกี้โดม แดงลูกไม้

ขนาด กว้าง8.5 × ยาว10.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องสแน็ค เรดเวลเลท
0404054

กล่องสแน็ค เรดเวลเลท

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องคุ๊กกี้โดม สีแดงจุด
0601009

กล่องคุ๊กกี้โดม สีแดงจุด

ขนาด กว้าง8.5 × ยาว10.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ สีแดงจุดขาว
0101016

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ สีแดงจุดขาว

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ สีแดงจุดขาว
0102018

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ สีแดงจุดขาว

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องคุ๊กกี๊ 500 g หูเชือก แดงจุดขาว
0604010

กล่องคุ๊กกี๊ 500 g หูเชือก แดงจุดขาว

กว้าง9.7 x ยาว14.7 x สูง17 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ สีแดงจุดขาว
0103011

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ สีแดงจุดขาว

กว้าง26.6 x ยาว26.6 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ป้ายทรงโบว์ Thank you สีแดง
0903141

ป้ายทรงโบว์ Thank you สีแดง

กว้าง5.5 x ยาว 8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ซองเครปเล็กลายสโนว์เฟล็กซ์
0906040

ซองเครปเล็กลายสโนว์เฟล็กซ์

ปากซองกว้าง 4.5 นิ้ว/ปากซองกว้าง 11.5 ซม./สูง18.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
ฐานรองเค้กคิตตี้ 2 ปอนด์
7708007

ฐานรองเค้กคิตตี้ 2 ปอนด์

กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว