x ปิดหน้าต่าง

กล่องโทนสีแดง

กล่องโทนสีแดง


กล่องบราวนี่ ลายSugarbun 001
0104047

กล่องบราวนี่ ลายSugarbun 001

กว้าง15 x ยาว15 x สูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องขนมเปี๊ยะสีแดง ไซส์ใหญ่
0116002

กล่องขนมเปี๊ยะสีแดง ไซส์ใหญ่

กว้าง20 x ยาว20 x สูง5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 180g SUGAR BUN 001
0603014

กล่องคุ๊กกี้ 180g SUGAR BUN 001

ขนาด กว้าง 7 x ยาว 11 x สูง 19 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 500g SUGAR BUN 001
0604014

กล่องคุ๊กกี้ 500g SUGAR BUN 001

กว้าง10 x ยาว 15 x สูง14 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
0101037

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
0102040

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
0103034

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลต สีแดงรูปหัวใจ
0111014

กล่องช็อคโกแลต สีแดงรูปหัวใจ

กว้าง4.3xยาว8xสูง3.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอเนกประสงค์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
1101014

กล่องอเนกประสงค์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

ยาว22 x กว้าง14.5 x สูง5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คบ็อกซ์ FB 001
0405010

กล่องสแน็คบ็อกซ์ FB 001

ขนาดกว้าง12 x ยาว16 x สูง6 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก สีแดง
0404041

สแน็คเล็ก สีแดง

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คบ็อกซ์หน้าต่างกว้าง สีแดง
0403031

กล่องสแน็คบ็อกซ์หน้าต่างกว้าง สีแดง

กว้าง15 x ยาว15 x สูง7.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลต ลายทาง
0111013

กล่องช็อคโกแลต ลายทาง

กว้าง4.3xยาว8xสูง3.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อน จุดแดง
0108001

กล่องชิฟฟ่อน จุดแดง

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ เรดเวลเลท
0111017

กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ เรดเวลเลท

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค เรดเวลเลท
0404054

กล่องสแน็ค เรดเวลเลท

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม s ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์
0601015

กล่องทรงโดม s ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์

กว้าง9.5 x ยาว7.5 x สูง 9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม L ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์
0601021

กล่องทรงโดม L ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์

กว้าง8.5 × ยาว10.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 140.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า