x ปิดหน้าต่าง

กล่องโทนสีแดง

กล่องตามโทนสี


กล่องโทนสีแดง


1 แถม 1 กระทงจีบ สีแดง 5.2x3 cm (600ชิ้น แถม 600ชิ้น)
0308050

1 แถม 1 กระทงจีบ สีแดง 5.2x3 cm (600ชิ้น แถม 600ชิ้น)

ก้นถ้วย 5.2 cm. สูง 3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1200 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 500 g หูเชือก แดงจุดขาว
0604010

กล่องคุ๊กกี๊ 500 g หูเชือก แดงจุดขาว

สูง17 x กว้าง14.7 x ลึก9.7 เซนติเมตร)

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลาย Happy New Year
0101029

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลาย Happy New Year

กว้าง20.5 x ยาว20.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลาย Happy New Year
0102030

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลาย Happy New Year

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลาย Happy New Year
0103024

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลาย Happy New Year

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
0102040

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
0101037

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

กว้าง20.5 x ยาว20.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
0103034

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ สีแดงจุดขาว
0102018

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ สีแดงจุดขาว

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ สีแดงจุดขาว
0103011

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ สีแดงจุดขาว

กว้าง26.6 x ยาว26.6 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้ก 3 ปอนด์ ลายหมีสีแดง
0803012

ฐานรองเค้ก 3 ปอนด์ ลายหมีสีแดง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายคริสมาสต์ เรด
0102058

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายคริสมาสต์ เรด

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายคริตสมาสต์ เรด
0103052

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายคริตสมาสต์ เรด

กว้าง26.6 x ยาว26.6 x สูง10.5 ซม

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายแฮปปี้เนส เรด
0102057

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายแฮปปี้เนส เรด

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายแฮปปี้เนส เรด
0103051

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายแฮปปี้เนส เรด

กว้าง26.6 x ยาว26.6 x สูง10.5 ซม

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้โดม สีแดงจุด
0601009

กล่องคุ๊กกี้โดม สีแดงจุด

ฐานยาว 10.5 × กว้าง8.5 x สูง 10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม s ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์
0601015

กล่องทรงโดม s ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์

กว้าง9.5 x ยาว7.5 x สูง 9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 9 ชิ้น สีแดงจุดขาว(พร้อมฐาน)
0506012

กล่องคัพเค้ก 9 ชิ้น สีแดงจุดขาว(พร้อมฐาน)

กว้าง24 x ยาว24 x สูง9.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 380.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม L ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์
0601021

กล่องทรงโดม L ซีทรู เรดวันเดอร์แลนด์

ฐานยาว10.5 × กว้าง8.5 x สูง 10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 140.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องโฮม ทรงยาว 14 ซม. ลายสโนวเฟล็กซ์
0602027

กล่องโฮม ทรงยาว 14 ซม. ลายสโนวเฟล็กซ์

กว้าง11xยาว14xสูง5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 200.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องโฮม ทรงยาว 19.5 ซม. ลายสโนวเฟล็กซ์
0602028

กล่องโฮม ทรงยาว 19.5 ซม. ลายสโนวเฟล็กซ์

กว้าง11xยาว19.5xสูง5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 260.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3-4 ชิ้นหูหิ้ว เรดวันเดอร์แลนด์
0106017

กล่องเค้ก 3-4 ชิ้นหูหิ้ว เรดวันเดอร์แลนด์

กว้าง18.7 X ยาว11 x สูง13.7 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงขนมปากกาว ลายคิตตี้ 003
7712003

ถุงขนมปากกาว ลายคิตตี้ 003

กว้าง10 x ยาว10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ เรดเวลเลท
0111017

กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ เรดเวลเลท

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อน จุดแดง
0108001

กล่องชิฟฟ่อน จุดแดง

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องขนมเปี๊ยะสีแดง ไซส์เล็ก
0116001

กล่องขนมเปี๊ยะสีแดง ไซส์เล็ก

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก ลายแดงจุดขาว
0404024

สแน็คเล็ก ลายแดงจุดขาว

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องขนมเปี๊ยะสีแดง ไซส์ใหญ่
0116002

กล่องขนมเปี๊ยะสีแดง ไซส์ใหญ่

กว้าง20 x ยาว20 x สูง5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 500 กรัม พิมพ์ลายคริสต์มาสแดง
0602021

กล่องคุ๊กกี้ 500 กรัม พิมพ์ลายคริสต์มาสแดง

กว้าง15 x สูง14 x หนา10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลต ลายทาง
0111013

กล่องช็อคโกแลต ลายทาง

กว้าง8xยาว4.3xสูง3.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องโฮมทรงสูง 5.5 นิ้ว ลายสโนว์เฟล็กซ์
0602026

กล่องโฮมทรงสูง 5.5 นิ้ว ลายสโนว์เฟล็กซ์

กว้าง10xยาว10xสูง14 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 240.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอเนกประสงค์ ลายสโนว์เฟล็กซ์
1101014

กล่องอเนกประสงค์ ลายสโนว์เฟล็กซ์

ยาว21 x กว้าง14.5 x สูง5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คบ็อกซ์หน้าต่างกว้าง สีแดง
0403031

กล่องสแน็คบ็อกซ์หน้าต่างกว้าง สีแดง

กว้าง15 x ยาว15 x สูง7.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก สีแดง
0404041

สแน็คเล็ก สีแดง

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คบ็อกซ์ FB 001
0405010

กล่องสแน็คบ็อกซ์ FB 001

ขนาดกว้าง12 x ยาว16 x สูง6 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุกกี้โดม แดงลูกไม้
0601003

กล่องคุกกี้โดม แดงลูกไม้

ฐานยาว10.5 × กว้าง8.5 x สูง 10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 120.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ คริสมาส (หน้าต่าง)
0104026

กล่องบราวนี่ คริสมาส (หน้าต่าง)

กว้าง20xยาว20xสูง4cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 170.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องฉลุผีเสื้อแดง 5.5x5.5x5.5 ซม.
1409016

กล่องฉลุผีเสื้อแดง 5.5x5.5x5.5 ซม.

กว้าง5.5 x ยาว5.5 x สูง5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 10 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 100.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กระดาษห่อของขวัญคราฟลายซิกแซกสีแดง
2406002

กระดาษห่อของขวัญคราฟลายซิกแซกสีแดง

กว้าง 57 x ยาว 89 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 5 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานรองแก้วแบบกลมลายHappy New Year แดง
0904038

จานรองแก้วแบบกลมลายHappy New Year แดง

กว้าง9 x ยาว9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ ลายหมีสีแดง
0801024

ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ ลายหมีสีแดง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็็ค 20 ชิ้น/แพ็็ค

ราคา 100.00 บาท / แพ็็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์ ลายหมีสีแดง
0802020

ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์ ลายหมีสีแดง

กว้าง24 x ยาว24 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษน้ำตาลลายจุดสีแดง ขนาด13x8x21.7 cm.
1804001

ถุงกระดาษน้ำตาลลายจุดสีแดง ขนาด13x8x21.7 cm.

13 x 8 x 21.7 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษน้ำตาลลายจุดสีแดง ขนาด9.5x6x16.5 cm.
1803001

ถุงกระดาษน้ำตาลลายจุดสีแดง ขนาด9.5x6x16.5 cm.

กว้าง9.5 x ลึก6 x สูง16.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษน้ำตาลลายจุดสีแดง ขนาด14.6x9x27 cm.
1805001

ถุงกระดาษน้ำตาลลายจุดสีแดง ขนาด14.6x9x27 cm.

14.6 x 9 x 27 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 250.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษขาวพื้นแดง ขนาด9.5x6x16.5 cm.
1809005

ถุงกระดาษขาวพื้นแดง ขนาด9.5x6x16.5 cm.

ยาว9.5 x หนา6 x สูง16.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษขาวพื้นแดงขนาด13x8x21.7 cm.
1810005

ถุงกระดาษขาวพื้นแดงขนาด13x8x21.7 cm.

13 x 8 x 21.7 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 250.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีแดงไซส์ 32x10x32 ซม.
0213003

ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีแดงไซส์ 32x10x32 ซม.

หน้ากว้าง 32 x หนา 10 x สูง 32 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 400.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีแดงไซส์ 26x10x35 ซม.
0212004

ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีแดงไซส์ 26x10x35 ซม.

ก้นยาว 26 x หนา 10 x สูง 35 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 360.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษหูหิ้วฮัลโหลคิตตี้  M002
7706002

ถุงกระดาษหูหิ้วฮัลโหลคิตตี้ M002

กว้าง 19 x หนา 13 x สูง 21.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 25 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 150.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษหูหิ้วฮัลโหลคิตตี้  L002
7707002

ถุงกระดาษหูหิ้วฮัลโหลคิตตี้ L002

กว้าง 23.3 x หนา 15 x สูง 24.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 25 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 200.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีแดงไซส์ 13x8x18.5 cm.
0209005

ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีแดงไซส์ 13x8x18.5 cm.

หนา 8 x หน้ากว้าง 13 x สูง18.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 175.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงซิปซองตั้ง 6x9 นิ้ว ลายหมีแดง
1203030

ถุงซิปซองตั้ง 6x9 นิ้ว ลายหมีแดง

16 x 23.5 ก้น 50 mm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 325.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีแดงไซส์ 15x8x22 ซม.(สีพาลเทล)
0210004

ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีแดงไซส์ 15x8x22 ซม.(สีพาลเทล)

หน้ากว้าง 15 x หนา 8 x สูง 22 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 240.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีแดงไซส์ 21x11x29 ซม.(สีพาสเทล)
0211008

ถุงกระดาษหูเกลียวพิมพ์สีแดงไซส์ 21x11x29 ซม.(สีพาสเทล)

หน้ากว้าง 21 x หนา 11 x สูง 29 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 300.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษขาวลายจุดสีแดง ขนาด13x8x21.7 cm.
1807001

ถุงกระดาษขาวลายจุดสีแดง ขนาด13x8x21.7 cm.

ยาว13 x หนา8 x สูง21.7 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 250.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษขาวลายจุดสีแดง ขนาด9.5x6x16.5 cm.
1806001

ถุงกระดาษขาวลายจุดสีแดง ขนาด9.5x6x16.5 cm.

กว้าง9.5 x หนา6 x สูง16.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษขาวพื้นแดง ขนาด14.6x9x27 cm.
1811005

ถุงกระดาษขาวพื้นแดง ขนาด14.6x9x27 cm.

ยาว14.6 x หนา9 x สูง27 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงกระดาษขาวลายจุดสีแดง ขนาด14.6x9x27 cm.
1808001

ถุงกระดาษขาวลายจุดสีแดง ขนาด14.6x9x27 cm.

14.6 x 9 x 27 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลต สีแดงรูปหัวใจ
0111014

กล่องช็อคโกแลต สีแดงรูปหัวใจ

กว้าง8xยาว4.3xสูง3.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า

กล่องตามโทนสี