x ปิดหน้าต่าง

กล่องโทนสีฟ้า

กล่องโทนสีฟ้า


กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ฟ้าจุด
0101041

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ฟ้าจุด

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ ลาย Bear cheese 004
0104056

กล่องบราวนี่ ลาย Bear cheese 004

กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 4 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คหน้าต่าง ลายสีฟ้าลายกระต่าย
0403026

กล่องสแน็คหน้าต่าง ลายสีฟ้าลายกระต่าย

กว้าง15 x ยาว15 x สูง7.5 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ เท็ดดี้&เฟรนด์
0108110

กล่องบราวนี่ เท็ดดี้&เฟรนด์

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ วันเดอร์-การ์เด้น
0108111

กล่องบราวนี่ วันเดอร์-การ์เด้น

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ชิ้น วันเดอร์ การ์เด้น
0105016

กล่องเค้ก 1 ชิ้น วันเดอร์ การ์เด้น

กว้าง 7.5 x ยาว11.5 x สูง 9 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3-4 ชิ้นหูหิ้ว ลายการ์เด้นฟ้า
0106014

กล่องเค้ก 3-4 ชิ้นหูหิ้ว ลายการ์เด้นฟ้า

กว้าง11 X ยาว18.7 x สูง13.7 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ชิ้น เทดดี้&เฟรนด์
0105017

กล่องเค้ก 1 ชิ้น เทดดี้&เฟรนด์

กว้าง7.5 x ยาว11.5 x สูง9 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายปารีส
0103016

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายปารีส

กว้าง26.6 x ยาว26.6 x สูง10.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนสีฟ้าพื้นจุดขาวใหญ่
0108020

กล่องชิฟฟ่อนสีฟ้าพื้นจุดขาวใหญ่

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อน วันเดอร์-การ์เด้นท์
0108034

กล่องชิฟฟ่อน วันเดอร์-การ์เด้นท์

กว้าง15 x ยาว15 x สูง5 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก สีฟ้าลายกระต่าย
0404026

สแน็คเล็ก สีฟ้าลายกระต่าย

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายปารีส
0102022

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายปารีส

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม s ซีทรู การ์เด้นฟ้า
0601013

กล่องทรงโดม s ซีทรู การ์เด้นฟ้า

กว้าง7.5 x ยาว9 x สูง 9 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก สีฟ้าเชอรี่
0404011

สแน็คเล็ก สีฟ้าเชอรี่

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค Coco&lime 001
0404126

กล่องสแน็ค Coco&lime 001

กว้าง 12.7 x ยาว 12.7 x สูง 6.5 ซม.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 500g SUGAR BUN 002
0604015

กล่องคุ๊กกี้ 500g SUGAR BUN 002

กว้าง10 x ยาว 15 x สูง14 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 500g SUGAR BUN 003
0604016

กล่องคุ๊กกี้ 500g SUGAR BUN 003

กว้าง10 x ยาว 15 x สูง14 cm.

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า