x ปิดหน้าต่าง

กล่องโทนสีฟ้า

กล่องตามโทนสี


กล่องโทนสีฟ้า


กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายคริสมาสต์ บลู
0101053

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายคริสมาสต์ บลู

กว้าง 20.5 x ยาว20.5 x สูง10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายคริสมาสต์ บลู (ทรงเตี้ย)
0101056

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายคริสมาสต์ บลู (ทรงเตี้ย)

กว้าง20 x ยาว20 x สูง5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายคริสมาสต์ บลู
0102056

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายคริสมาสต์ บลู

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายคริตสมาสต์ บลู
0103053

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ลายคริตสมาสต์ บลู

กว้าง26.6 x ยาว26.6 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 180g SUGAR BUN 003
0603016

กล่องคุ๊กกี้ 180g SUGAR BUN 003

กว้าง11 x หนา7 x สูง 19 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 500g SUGAR BUN 002
0604015

กล่องคุ๊กกี้ 500g SUGAR BUN 002

กว้าง15 x สูง14 x หนา10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 500g SUGAR BUN 003
0604016

กล่องคุ๊กกี้ 500g SUGAR BUN 003

กว้าง15 x สูง14 x หนา10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ ลายSugarbun 003
0104049

กล่องบราวนี่ ลายSugarbun 003

ขนาด กว้าง15 x ยาว15 x สูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ ลายSugarbun 005
0104051

กล่องบราวนี่ ลายSugarbun 005

ขนาด กว้าง15 x ยาว15 x สูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 500 กรัม พิมพ์ลายคริสต์มาสฟ้า
0602020

กล่องคุ๊กกี้ 500 กรัม พิมพ์ลายคริสต์มาสฟ้า

กว้าง15 x สูง14 x หนา10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องgiftฟ้าลายทางชมพู  M
1411026

กล่องgiftฟ้าลายทางชมพู M

กว้าง 12 x ยาว 12.5 x สูง 11 ซม.

จำนวนชิ้นต่อชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 100.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คหน้าต่าง ลายสีฟ้าลายกระต่าย
0403026

กล่องสแน็คหน้าต่าง ลายสีฟ้าลายกระต่าย

กว้าง15 x ยาว15 x สูง7.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ฟ้าจุด
0102044

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ฟ้าจุด

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง9.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลต สีฟ้าดอกไม้
0111001

กล่องช็อคโกแลต สีฟ้าดอกไม้

กว้าง8xยาว4.3xสูง3.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องgiftฟ้าหัวใจดอกไม้ S
1410029

กล่องgiftฟ้าหัวใจดอกไม้ S

เส้นผ่าศูนย์กลาง 15.5 x 12.8 x สูง 9.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 70.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอเนกประสงค์ สีฟ้า
2409003

กล่องอเนกประสงค์ สีฟ้า

กว้าง23.5xยาว35xสูง13.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 1 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ฟ้าจุด
0103041

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ฟ้าจุด

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลต สีฟ้ากระรอก
0111006

กล่องช็อคโกแลต สีฟ้ากระรอก

กว้าง8xยาว4.3xสูง3.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 70.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายปารีส
0101021

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายปารีส

กว้าง20.5 x ยาว20.5 x สูง10ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม s ซีทรู การ์เด้นฟ้า
0601013

กล่องทรงโดม s ซีทรู การ์เด้นฟ้า

กว้าง9.5 x ยาว7.5 x สูง 9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ เท็ดดี้&เฟรนด์
0108110

กล่องบราวนี่ เท็ดดี้&เฟรนด์

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายปารีส
0102022

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายปารีส

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก สีฟ้าลายกระต่าย
0404026

สแน็คเล็ก สีฟ้าลายกระต่าย

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม L ซีทรู การ์เด้นฟ้า
0601019

กล่องทรงโดม L ซีทรู การ์เด้นฟ้า

ฐานยาว10.5 × กว้าง8.5 x สูง 10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 140.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ วันเดอร์-การ์เด้น
0108111

กล่องบราวนี่ วันเดอร์-การ์เด้น

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องของชำร่วยทรงโดม 2 นิ้ว การ์เด้นฟ้า
1416021

กล่องของชำร่วยทรงโดม 2 นิ้ว การ์เด้นฟ้า

กว้าง 4 xยาว 5 xสูง 5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อหน่วย 50 ชิ้น/หน่วย

ราคา 125.00 บาท /

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนสีฟ้าพื้นจุดขาวใหญ่
0108020

กล่องชิฟฟ่อนสีฟ้าพื้นจุดขาวใหญ่

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3-4 ชิ้นหูหิ้ว ลายการ์เด้นฟ้า
0106014

กล่องเค้ก 3-4 ชิ้นหูหิ้ว ลายการ์เด้นฟ้า

กว้าง18.7 X ยาว11 x สูง13.7 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อน เทดดี้&เฟรนด์
0108033

กล่องชิฟฟ่อน เทดดี้&เฟรนด์

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อน วันเดอร์-การ์เด้นท์
0108034

กล่องชิฟฟ่อน วันเดอร์-การ์เด้นท์

6x6x2นิ้ว (กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.)

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก สีฟ้าเชอรี่
0404011

สแน็คเล็ก สีฟ้าเชอรี่

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายบลอสซั่ม ฟ้า
0102038

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายบลอสซั่ม ฟ้า

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก ฟลามิงโก้ ฟ้า
0404045

กล่องสแน็คเล็ก ฟลามิงโก้ ฟ้า

ขนาด กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 9 ชิ้น ลายกุหลาบ (พร้อมฐาน)
0506005

กล่องคัพเค้ก 9 ชิ้น ลายกุหลาบ (พร้อมฐาน)

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 380.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คบ็อกซ์ FB 006
0405015

กล่องสแน็คบ็อกซ์ FB 006

ขนาดกว้าง12 x ยาว16 x สูง6 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค บลู วอเทอร์คัลเลอร์
0404051

กล่องสแน็ค บลู วอเทอร์คัลเลอร์

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ วันเดอร์-การ์ เด้นท์
0111020

กล่องช็อกโกแลตบราวนี่ วันเดอร์-การ์ เด้นท์

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่อง 1 ปอนด์ทรงเตี้ย ลายบลอสซั่ม ฟ้า
0101036

กล่อง 1 ปอนด์ทรงเตี้ย ลายบลอสซั่ม ฟ้า

ขนาดกว้าง20 x ยาว20 x สูง5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก สีฟ้าเชอรี่ แพค 100 ใบ
0404104

สแน็คเล็ก สีฟ้าเชอรี่ แพค 100 ใบ

กว้าง 12.7 x ยาว 12.7 x สูง 6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 300.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องมูส สีฟ้า (กล่องขนมเล็ก)
0701003

กล่องมูส สีฟ้า (กล่องขนมเล็ก)

สูง 9.5 ซม. ปากกว้าง 6x6 ซม. ก้นกว้าง 5x5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ลายสีน้ำ ฟ้า Life is sweet
0108103

กล่องบราวนี่ลายสีน้ำ ฟ้า Life is sweet

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค สวัสดีเมืองไทย
0404062

กล่องสแน็ค สวัสดีเมืองไทย

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแ 20 ชิ้น/แ

ราคา 70.00 บาท / แ

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คฟ้า ลายหมี 15.5*11.5*6 cm
0405004

สแน็คฟ้า ลายหมี 15.5*11.5*6 cm

ยาว15.5 x กว้าง11.5 x สูง6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ลายสีน้ำ blue animals
0108104

กล่องบราวนี่ลายสีน้ำ blue animals

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก วันเดอร์การ์เด้นท์
0404064

กล่องสแน็คเล็ก วันเดอร์การ์เด้นท์

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 180 กรัม สีฟ้าเหลือง
0603004

กล่องคุ๊กกี้ 180 กรัม สีฟ้าเหลือง

กว้าง 11 x หนา 7 x สูง 19 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องของขวัญสีฟ้าพาสเทล
1417003

กล่องของขวัญสีฟ้าพาสเทล

กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ 1 ชิ้น ฟ้า
0104034

กล่องบราวนี่ 1 ชิ้น ฟ้า

กว้าง 8.1 x ยาว 8.1 x สูง 2.8 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 50 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 150.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก บลูแร็บบิท
0404066

กล่องสแน็คเล็ก บลูแร็บบิท

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ หน้าต่างดอกกุหลาบ
0102005

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ หน้าต่างดอกกุหลาบ

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องgiftครีมพื้นฟ้าใบไม้  L
1412017

กล่องgiftครีมพื้นฟ้าใบไม้ L

กว้าง 15 x ยาว 21.5 x สูง 9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 100.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก ลายดอกไม้พื้นฟ้า
0404029

สแน็คเล็ก ลายดอกไม้พื้นฟ้า

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก เลิฟลี่เท็ดดี้
0404069

กล่องสแน็คเล็ก เลิฟลี่เท็ดดี้

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คหน้าต่าง ลายดอกไม้พื้นฟ้า
0403024

กล่องสแน็คหน้าต่าง ลายดอกไม้พื้นฟ้า

ขนาด 6x6x3 นิ้ว (ขนาดกว้าง15xยาว15xสูง7.5 cm.)

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ฟ้าจุด
0101041

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ฟ้าจุด

กว้าง20.5 x ยาว20.5 x สูง10ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนฟ้า
0108007

กล่องชิฟฟ่อนฟ้า

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องgiftฟ้าลายทางชมพู  S
1410026

กล่องgiftฟ้าลายทางชมพู S

กว้าง 10.2 x ยาว 10 x สูง 9.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อชิ้น 1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 80.00 บาท / ชิ้น

เพิ่มลงตะกร้า
ป้ายดอกไม้สีฟ้าI Love You
0903179

ป้ายดอกไม้สีฟ้าI Love You

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ป้าย HNY ทรงโบว์สีฟ้าจุดขาว
0903161

ป้าย HNY ทรงโบว์สีฟ้าจุดขาว

5.5 x 8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 30.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องใส่ผ้าขนหนูสีฟ้า ไซส์ S
1404002

กล่องใส่ผ้าขนหนูสีฟ้า ไซส์ S

กว้าง27.5 x ยาว20.5 x สูง7 ซม.

จำนวนชิ้นต่อหน่วย 20 ชิ้น/หน่วย

ราคา 360.00 บาท /

เพิ่มลงตะกร้า

กล่องตามโทนสี