x ปิดหน้าต่าง

กล่องโทนสีฟ้า

กล่องโทนสีฟ้า


กล่อง 1 ปอนด์ทรงเตี้ย ลายบลอสซั่ม ฟ้า
0101036

กล่อง 1 ปอนด์ทรงเตี้ย ลายบลอสซั่ม ฟ้า

ขนาดกว้าง20 x ยาว20 x สูง5.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายบลอสซั่ม ฟ้า
0101035

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายบลอสซั่ม ฟ้า

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ฟ้าจุด
0101041

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ฟ้าจุด

กว้าง20.5 x ยาว20.5 x สูง10ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ ลาย Bear cheese 004
0104056

กล่องบราวนี่ ลาย Bear cheese 004

กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 4 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 180g SUGAR BUN 003
0603016

กล่องคุ๊กกี้ 180g SUGAR BUN 003

ขนาด กว้าง 7 x ยาว 11 x สูง 19 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ ลายSugarbun 003
0104049

กล่องบราวนี่ ลายSugarbun 003

ขนาด กว้าง15 x ยาว15 x สูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คหน้าต่าง ลายสีฟ้าลายกระต่าย
0403026

กล่องสแน็คหน้าต่าง ลายสีฟ้าลายกระต่าย

กว้าง15 x ยาว15 x สูง7.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายปารีส
0101021

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายปารีส

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ เท็ดดี้&เฟรนด์
0108110

กล่องบราวนี่ เท็ดดี้&เฟรนด์

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ วันเดอร์-การ์เด้น
0108111

กล่องบราวนี่ วันเดอร์-การ์เด้น

กว้าง15xยาว15xสูง4 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องของชำร่วยทรงโดม 2 นิ้ว การ์เด้นฟ้า
1416021

กล่องของชำร่วยทรงโดม 2 นิ้ว การ์เด้นฟ้า

กว้าง 4 xยาว 5 xสูง 5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อหน่วย 50 ชิ้น/หน่วย

ราคา 125.00 บาท /

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ชิ้น วันเดอร์ การ์เด้น
0105016

กล่องเค้ก 1 ชิ้น วันเดอร์ การ์เด้น

กว้าง 7.5 x ยาว11.5 x สูง 9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ชิ้น เทดดี้&เฟรนด์
0105017

กล่องเค้ก 1 ชิ้น เทดดี้&เฟรนด์

กว้าง7.5 x ยาว11.5 x สูง9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อน เทดดี้&เฟรนด์
0108033

กล่องชิฟฟ่อน เทดดี้&เฟรนด์

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนสีฟ้าพื้นจุดขาวใหญ่
0108020

กล่องชิฟฟ่อนสีฟ้าพื้นจุดขาวใหญ่

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงโดม L ซีทรู การ์เด้นฟ้า
0601019

กล่องทรงโดม L ซีทรู การ์เด้นฟ้า

ขนาด กว้าง8.5 × ยาว10.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 140.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก สีฟ้าลายกระต่าย
0404026

สแน็คเล็ก สีฟ้าลายกระต่าย

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายปารีส
0102022

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายปารีส

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า