x ปิดหน้าต่าง

กล่องกระดาษคราฟ

กล่องกระดาษคราฟ


กล่องเค้ก 3 ปอนด์คราฟหลังขาว (ทรงสูง)
0103019

กล่องเค้ก 3 ปอนด์คราฟหลังขาว (ทรงสูง)

กว้าง26.6 x ยาว26.6 x สูง15 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 250.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ คราฟ (ทรงเตี้ย)
0103037

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ คราฟ (ทรงเตี้ย)

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 320.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ กระดาษคราฟหลังขาว
0101018

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ กระดาษคราฟหลังขาว

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างรูปหมี คราฟ
0104019

กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างรูปหมี คราฟ

กว้าง8 x ยาว8 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 70.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงถุงหูหิ้ว ไซส์ L มีฐานรองก้น
0609003

กล่องทรงถุงหูหิ้ว ไซส์ L มีฐานรองก้น

หน้ากว้าง 13 x หนา 8.5 x สูง 22 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ กระดาษคราฟ ไอเลิฟเค้ก
0101050

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ กระดาษคราฟ ไอเลิฟเค้ก

กว้าง 20.3 x ยาว20.3 x สูง10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ กระดาษคราฟ
0101015

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ กระดาษคราฟ

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 12 ชิ้น คราฟ (พร้อมฐาน)
0507005

กล่องคัพเค้ก 12 ชิ้น คราฟ (พร้อมฐาน)

กว้าง27 x ยาว28.5 x สูง9.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 440.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 300 กรัม หูเชือก คราฟ
0604005

กล่องคุ๊กกี๊ 300 กรัม หูเชือก คราฟ

กว้าง8 x ยาว 11 x สูง13.5 เซนติเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 190.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ คราฟหลังขาว (ทรงเตี้ย)
0103038

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ คราฟหลังขาว (ทรงเตี้ย)

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 320.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างหยัก คราฟ
0104020

กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างหยัก คราฟ

กว้าง8 x ยาว8 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 70.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องหูหิ้วคราฟ OTOP ไซส์ S
0608001

กล่องหูหิ้วคราฟ OTOP ไซส์ S

กว้าง 10.5x ยาว 10.5 x สูง 11.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ ทราเวิล
0102051

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ ทราเวิล

กว้าง 24.5 x ยาว24.5 x สูง10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ
0102011

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลตบราวนี่คราฟหลังขาว
0111011

กล่องช็อคโกแลตบราวนี่คราฟหลังขาว

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 10x10x2 cm. แมลงปอขาว
0602011

กล่องคุ๊กกี้ 10x10x2 cm. แมลงปอขาว

กว้าง10xยาว10xสูง2 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างสี่เหลี่ยม คราฟ
0104021

กล่องบราวนี่ 1 ชิ้นหน้าต่างสี่เหลี่ยม คราฟ

กว้าง8 x ยาว8 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 70.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น คราฟหน้าต่างหยักพร้อมฐาน
0504006

กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น คราฟหน้าต่างหยักพร้อมฐาน

กว้าง16.5 x ยาว16.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ โอริกามิ
0102052

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ โอริกามิ

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคราฟ 24.4x24.5x6.5 cm. (2 ปอนเตี้ย)
0102016

กล่องคราฟ 24.4x24.5x6.5 cm. (2 ปอนเตี้ย)

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง6.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องหูหิ้วสามเหลี่ยม คราฟสีไม้สน หลังขาว
0605004

กล่องหูหิ้วสามเหลี่ยม คราฟสีไม้สน หลังขาว

กว้าง 7 x ยาว7 x สูง11.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 90.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก คราฟหลังขาว
0404039

กล่องสแน็คเล็ก คราฟหลังขาว

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 300 กรัม หูเชือก คราฟหลังขาว
0604006

กล่องคุ๊กกี๊ 300 กรัม หูเชือก คราฟหลังขาว

กว้าง8 x ยาว 11 x สูง13.5 เซนติเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 190.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องก๋วยเตี๋ยวหูหิ้วคราฟหลังขาว M
0406013

กล่องก๋วยเตี๋ยวหูหิ้วคราฟหลังขาว M

ขนาด ก้น 6.6x7.7 ปาก 10x9 สูง 9.7 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 25 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 225.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบ้านไซส์ S กระดาษคราฟ
0602014

กล่องบ้านไซส์ S กระดาษคราฟ

กว้าง7.5 x ยาว7.5 x สูง7.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 150.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ 2 ชิ้นหน้าต่างหยัก คราฟ
0104022

กล่องบราวนี่ 2 ชิ้นหน้าต่างหยัก คราฟ

กว้าง7.4 x ยาว14.6 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลตคราฟ
0111008

กล่องช็อคโกแลตคราฟ

กว้าง4.3xยาว8xสูง3.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคราฟ หน้าต่างทรงวี 25 ซม.
0104025

กล่องคราฟ หน้าต่างทรงวี 25 ซม.

กว้าง10xยาว25xสูง9ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ ไอเลิฟเค้ก
0102053

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ ไอเลิฟเค้ก

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ กระดาษคราฟ
0103007

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ กระดาษคราฟ

กว้าง28.5 x ยาว26.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อน คราฟหลังขาว
0108016

กล่องชิฟฟ่อน คราฟหลังขาว

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนคราฟ
0108013

กล่องชิฟฟ่อนคราฟ

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 1กก.หูเชือกคราฟหลังขาว
0604009

กล่องคุ๊กกี๊ 1กก.หูเชือกคราฟหลังขาว

กว้าง12.7 x ยาว17.4 x สูง24.7 เซนติเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ 2 ชิ้นหน้าต่างเหลี่ยม คราฟ
0104023

กล่องบราวนี่ 2 ชิ้นหน้าต่างเหลี่ยม คราฟ

กว้าง7.4 x ยาว14.6 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องหูหิ้วทรงโดมคราฟ
0605003

กล่องหูหิ้วทรงโดมคราฟ

กว้าง9.5 x ยาว13 ซม. x สูง 10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 150.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ กระดาษคราฟ ทราเวิล
0103046

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ กระดาษคราฟ ทราเวิล

กว้าง26.6 x ยาว26.6 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 400.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ทรงเตี้ย  คราฟ 20x20x5 cm.
0104007

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ทรงเตี้ย คราฟ 20x20x5 cm.

กว้าง20 x ยาว20 x สูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 170.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องหูหิ้ว เจาะหน้าต่างใส คราฟสีไม้สน หลังขาว
0109005

กล่องหูหิ้ว เจาะหน้าต่างใส คราฟสีไม้สน หลังขาว

กว้าง 14 x ยาว 27.5 x สูง7.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 280.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องหูหิ้วคราฟ เจาะหน้าต่างใส
0109004

กล่องหูหิ้วคราฟ เจาะหน้าต่างใส

กว้าง 14 x ยาว 27.5 x สูง7.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 280.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคราฟ ไซส์6.5x7.5x2.7 cm.
2407002

กล่องคราฟ ไซส์6.5x7.5x2.7 cm.

กว้าง 6.5 x ยาว 7.5 x สูง 2.7 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 60.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบ้านไซส์ใหญ่  กระดาษคราฟ
0602015

กล่องบ้านไซส์ใหญ่ กระดาษคราฟ

ยาว18.5 x สูง11.9 x กว้าง12.3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
Jacket รูปหมี ขนาด 6x9" คราฟ
0607001

Jacket รูปหมี ขนาด 6x9" คราฟ

กว้าง 8.5 x ยาว 7.7 x สูง 17.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 150.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่อง6เหลี่ยมเล็กคราฟ
0606001

กล่อง6เหลี่ยมเล็กคราฟ

กว้าง7.5 x ยาว9 x สูง19.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 170.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ กระดาษคราฟ โอริกามิ
0103047

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ กระดาษคราฟ โอริกามิ

กว้าง26.6xยาว26.6xสูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 400.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ชิ้น น้ำตาล(คราฟ)
0105010

กล่องเค้ก 1 ชิ้น น้ำตาล(คราฟ)

กว้าง7.5 x ยาว11.5 x สูง9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 500 g คราฟ หูเชือก
0604001

กล่องคุ๊กกี้ 500 g คราฟ หูเชือก

กว้าง9.7 x ยาว14.7 x สูง17 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 280.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องหูหิ้วหัวใจ กระดาษคราฟหลังขาว
0605008

กล่องหูหิ้วหัวใจ กระดาษคราฟหลังขาว

กว้าง7.5xยาว7.5xสูง9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 150.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
Jacket รูปหมี ขนาด 7x11" คราฟ
0607002

Jacket รูปหมี ขนาด 7x11" คราฟ

กว้าง 9.5 x ยาว 10 x สูง 20.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 175.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่อง6เหลี่ยมใหญ่คราฟ
0606002

กล่อง6เหลี่ยมใหญ่คราฟ

กว้าง11 x ยาว13 x สูง19.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 210.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ กระดาษคราฟ ไอเลิฟเค้ก
0103048

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ กระดาษคราฟ ไอเลิฟเค้ก

กว้าง26.6xยาว26.6xสูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 400.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ชิ้น สีน้ำตาล(คราฟ)
0106004

กล่องเค้ก 2 ชิ้น สีน้ำตาล(คราฟ)

กว้าง15 x ยาว12.5 x สูง10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 4 ปอนด์ คราฟ
0112002

กล่องเค้ก 4 ปอนด์ คราฟ

กว้าง29 x ยาว29.3 x สูง12.7 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอเนกประสงค์ คราฟหลังขาว
1101012

กล่องอเนกประสงค์ คราฟหลังขาว

ยาว21 x กว้าง14.5 x สูง5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลตหัวใจคราฟ
0111009

กล่องช็อคโกแลตหัวใจคราฟ

กว้าง6 x ยาว6 x สูง5.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 75.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้กครึ่งปอนด์คราฟ ลายอาร์ตเดโต
0117001

กล่องเค้กครึ่งปอนด์คราฟ ลายอาร์ตเดโต

กว้าง15 x ยาว15 x สูง7.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 150.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่อง 6 เหลี่ยมเล็ก คราฟหลังขาว
0606003

กล่อง 6 เหลี่ยมเล็ก คราฟหลังขาว

กว้าง7.5 x ยาว9 x สูง19.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 170.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องช็อคโกแลต/บราวนี่ คราฟ
0111007

กล่องช็อคโกแลต/บราวนี่ คราฟ

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 4 ปอนด์ คราฟหลังขาว
0112003

กล่องเค้ก 4 ปอนด์ คราฟหลังขาว

กว้าง29 x ยาว29.3 x สูง12.7 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก1ชิ้นคราฟหลังขาว(พร้อมฐาน)
0502010

กล่องคัพเค้ก1ชิ้นคราฟหลังขาว(พร้อมฐาน)

กว้าง7.5 x ยาว11.5 x สูง9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 90.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องบราวนี่ 1 ชิ้น หน้าต่างหยัก
0104015

กล่องบราวนี่ 1 ชิ้น หน้าต่างหยัก

กว้าง8 x ยาว8 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 70.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า