x ปิดหน้าต่าง

กล่องกระดาษคราฟ

กล่องกระดาษคราฟ


กล่องเค้ก 3 ปอนด์ คราฟ (ทรงเตี้ย)
0103037

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ คราฟ (ทรงเตี้ย)

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 320.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องทรงถุงหูหิ้ว ไซส์ L มีฐานรองก้น
0609003

กล่องทรงถุงหูหิ้ว ไซส์ L มีฐานรองก้น

หน้ากว้าง 13 x หนา 8.5 x สูง 22 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ กระดาษคราฟ ไอเลิฟเค้ก
0101050

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ กระดาษคราฟ ไอเลิฟเค้ก

กว้าง 20.3 x ยาว20.3 x สูง10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ กระดาษคราฟ
0101015

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ กระดาษคราฟ

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 300 กรัม หูเชือก คราฟ
0604005

กล่องคุ๊กกี๊ 300 กรัม หูเชือก คราฟ

กว้าง8 x ยาว 11 x สูง13.5 เซนติเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 190.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้โดมทรงสูงกระดาษคราฟ
0605006

กล่องคุ๊กกี้โดมทรงสูงกระดาษคราฟ

กว้าง 11 x ยาว 9.6 x สูง 10.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น คราฟหน้าต่างหยัก
0501012

กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น คราฟหน้าต่างหยัก

กว้าง16.5 x ยาว16.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ ทราเวิล
0102051

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ ทราเวิล

กว้าง 24.5 x ยาว24.5 x สูง10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ
0102011

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 10x10x2 cm. แมลงปอขาว
0602011

กล่องคุ๊กกี้ 10x10x2 cm. แมลงปอขาว

กว้าง10xยาว10xสูง2 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 1กก.หูเชือกคราฟ
0604008

กล่องคุ๊กกี๊ 1กก.หูเชือกคราฟ

กว้าง12.7 x ยาว17.4 x สูง24.7 เซนติเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก1ชิ้นโดมกระดาษคราฟ
0105015

กล่องเค้ก1ชิ้นโดมกระดาษคราฟ

กว้าง9.5 x ยาว7.5 x สูง 9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น คราฟหน้าต่างหยักพร้อมฐาน
0504006

กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น คราฟหน้าต่างหยักพร้อมฐาน

กว้าง16.5 x ยาว16.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องหูหิ้วคราฟ OTOP ไซส์ L
0608003

กล่องหูหิ้วคราฟ OTOP ไซส์ L

กว้าง 15x ยาว 15 x สูง 20 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ โอริกามิ
0102052

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ กระดาษคราฟ โอริกามิ

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคราฟ 24.4x24.5x6.5 cm. (2 ปอนเตี้ย)
0102016

กล่องคราฟ 24.4x24.5x6.5 cm. (2 ปอนเตี้ย)

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง6.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องหูหิ้วสามเหลี่ยม คราฟสีไม้สน หลังขาว
0605004

กล่องหูหิ้วสามเหลี่ยม คราฟสีไม้สน หลังขาว

กว้าง 7 x ยาว7 x สูง11.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 90.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คเล็ก คราฟหลังขาว
0404039

กล่องสแน็คเล็ก คราฟหลังขาว

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า