x ปิดหน้าต่าง

กล่องกระดาษสีขาว

กล่องกระดาษสีขาว


กล่องคัพเค้ก 6 ชิ้น ขาว (พร้อมฐาน)
0505002

กล่องคัพเค้ก 6 ชิ้น ขาว (พร้อมฐาน)

กว้าง16 x ยาว22.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องใส่สินค้า กระดาษขาวไซส์M
2410002

กล่องใส่สินค้า กระดาษขาวไซส์M

กว้าง 8.5 x ยาว 9.5 x สูง 3.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 175.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องหูหิ้วหัวใจ ขาว
0605007

กล่องหูหิ้วหัวใจ ขาว

กว้าง7.5 x ยาว7.5 x สูง9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องใส่สินค้า กระดาษขาวไซส์L
2410004

กล่องใส่สินค้า กระดาษขาวไซส์L

กว้าง 10.5 x ยาว 12.5 x สูง 3.8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 225.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 4 ปอนด์ ขาว
0112001

กล่องเค้ก 4 ปอนด์ ขาว

กว้าง29 x ยาว29.3 x สูง12.7 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องแยมโรลขาว22 cmพร้อมฐาน
0104009

กล่องแยมโรลขาว22 cmพร้อมฐาน

กว้าง10 x ยาว22 x สูง10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 12 ชิ้น สีขาว (พร้อมฐาน)
0507004

กล่องคัพเค้ก 12 ชิ้น สีขาว (พร้อมฐาน)

กว้าง26.5 x ยาว28.5 x สูง10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 5 ปอนด์ ขาว
0113001

กล่องเค้ก 5 ปอนด์ ขาว

กว้าง33.5 x ยาว33.5 x สูง13.8 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 280.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องแยมโรล ขาว25 cmพร้อมฐาน
0104010

กล่องแยมโรล ขาว25 cmพร้อมฐาน

กว้าง10 x ยาว25 x สูง12 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้นขาวหน้าต่างหยัก
0501011

กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้นขาวหน้าต่างหยัก

กว้าง16.5 x ยาว16.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น สีขาวหน้าต่างหยัก (พร้อมฐาน)
0504005

กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น สีขาวหน้าต่างหยัก (พร้อมฐาน)

กว้าง16.5 x ยาว16.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ สีขาวหน้าต่างกว้าง
0101005

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ สีขาวหน้าต่างกว้าง

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 2 ชิ้นทรงสูง ขาว พร้อมฐาน
0503011

กล่องคัพเค้ก 2 ชิ้นทรงสูง ขาว พร้อมฐาน

กว้าง12.5 x ยาว15 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 130.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ขาว (ทรงเตี้ย )
0103036

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ขาว (ทรงเตี้ย )

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 280.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนสีขาวลายขวาง
0108015

กล่องชิฟฟ่อนสีขาวลายขวาง

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ สีขาว หน้าต่างกว้าง
0102006

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ สีขาว หน้าต่างกว้าง

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 500 g.ขาวหูเชือก
0604003

กล่องคุ๊กกี๊ 500 g.ขาวหูเชือก

กว้าง9.7 x ยาว14.7 x สูง17 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 180 กรัม หน้าต่างเหลี่ยม
0603006

กล่องคุ๊กกี้ 180 กรัม หน้าต่างเหลี่ยม

ขนาด กว้าง 7 x ยาว 11 x สูง 19 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า