x ปิดหน้าต่าง

กล่องกระดาษสีขาว

กล่องกระดาษสีขาว


กล่องใส่สินค้า กระดาษขาวไซส์M
2410002

กล่องใส่สินค้า กระดาษขาวไซส์M

กว้าง 8.5 x ยาว 9.5 x สูง 3.3 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 175.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องหูหิ้วหัวใจ ขาว
0605007

กล่องหูหิ้วหัวใจ ขาว

กว้าง7.5 x ยาว7.5 x สูง9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 9 ชิ้น สีขาว (พร้อมฐาน)
0506006

กล่องคัพเค้ก 9 ชิ้น สีขาว (พร้อมฐาน)

กว้าง24 x ยาว24 x สูง9.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 300.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องใส่สินค้า กระดาษขาวไซส์L
2410004

กล่องใส่สินค้า กระดาษขาวไซส์L

กว้าง 10.5 x ยาว 12.5 x สูง 3.8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 225.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 4 ปอนด์ ขาว
0112001

กล่องเค้ก 4 ปอนด์ ขาว

กว้าง29 x ยาว29.3 x สูง12.7 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องแยมโรลขาว22 cmพร้อมฐาน
0104009

กล่องแยมโรลขาว22 cmพร้อมฐาน

กว้าง10 x ยาว22 x สูง10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 5 ปอนด์ ขาว
0113001

กล่องเค้ก 5 ปอนด์ ขาว

กว้าง33.5 x ยาว33.5 x สูง13.8 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 280.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องแยมโรล ขาว25 cmพร้อมฐาน
0104010

กล่องแยมโรล ขาว25 cmพร้อมฐาน

กว้าง10 x ยาว25 x สูง12 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้นขาวหน้าต่างหยัก
0501011

กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้นขาวหน้าต่างหยัก

กว้าง16.5 x ยาว16.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ชิ้นทรงสูง ขาว
0106012

กล่องเค้ก 2 ชิ้นทรงสูง ขาว

กว้าง15 x ยาว12.5 x สูง10 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 110.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น สีขาวหน้าต่างหยัก (พร้อมฐาน)
0504005

กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น สีขาวหน้าต่างหยัก (พร้อมฐาน)

กว้าง16.5 x ยาว16.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ สีขาวหน้าต่างกว้าง
0101005

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ สีขาวหน้าต่างกว้าง

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 2 ชิ้นทรงสูง ขาว พร้อมฐาน
0503011

กล่องคัพเค้ก 2 ชิ้นทรงสูง ขาว พร้อมฐาน

กว้าง12.5 x ยาว15 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 130.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ขาว (ทรงเตี้ย )
0103036

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ขาว (ทรงเตี้ย )

กว้าง26.5 x ยาว26.5 x สูง6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 280.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องชิฟฟ่อนสีขาวลายขวาง
0108015

กล่องชิฟฟ่อนสีขาวลายขวาง

กว้าง15xยาว15xสูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ สีขาว หน้าต่างกว้าง
0102006

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ สีขาว หน้าต่างกว้าง

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 500 g.ขาวหูเชือก
0604003

กล่องคุ๊กกี๊ 500 g.ขาวหูเชือก

กว้าง9.7 x ยาว14.7 x สูง17 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 260.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 180 กรัม หน้าต่างเหลี่ยม
0603006

กล่องคุ๊กกี้ 180 กรัม หน้าต่างเหลี่ยม

ขนาด กว้าง 7 x ยาว 11 x สูง 19 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ สีขาว
0103004

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ สีขาว

กว้าง28.5 x ยาว26.5 x สูง10 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 320.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี้ 180 กรัม หน้าต่างโค้ง
0603007

กล่องคุ๊กกี้ 180 กรัม หน้าต่างโค้ง

ขนาด กว้าง 7 x ยาว 11 x สูง 19 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 500 g ขาว
0602016

กล่องคุ๊กกี๊ 500 g ขาว

กว้าง10 x ยาว 15 สูง 14 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ทรงเตี้ย ขาว 20x20x5 cm
0104001

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ทรงเตี้ย ขาว 20x20x5 cm

กว้าง20 x ยาว20 x สูง5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 150.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ขาว (ทรงสูง)
0101022

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ขาว (ทรงสูง)

กว้าง20.3 x ยาว20.3 x สูง15 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 150.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 1 ชิ้น สีขาว
0105001

กล่องเค้ก 1 ชิ้น สีขาว

กว้าง7.5 x ยาว11.5 x สูง9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงของขวัญขาว for you size S
1416010

ถุงของขวัญขาว for you size S

หน้ากว้าง12.5 x หนา5.5 x สูง16.5 ซม

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 350.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ขาว (ทรงสูง)
0102023

กล่องเค้ก 2 ปอนด์ขาว (ทรงสูง)

กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง15 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็ค 14*12*7.5 สีขาว
0401005

กล่องสแน็ค 14*12*7.5 สีขาว

กว้าง12 x ยาว14 x สูง7.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 85.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงของขวัญขาว start each day size S
1416011

ถุงของขวัญขาว start each day size S

หน้ากว้าง12.5 x หนา5.5 x สูง16.5 ซม

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 350.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงของขวัญขาว for you size L
1416014

ถุงของขวัญขาว for you size L

หน้ากว้าง15 x หนา7 x สูง19.8 ซม

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 480.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ขาว (ทรงสูง)
0103017

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ขาว (ทรงสูง)

กว้าง26.6 x ยาว26.6 x สูง15 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องขาว 24.4x24.5x6.5 cm.(2ป.เตี้ย)
0102032

กล่องขาว 24.4x24.5x6.5 cm.(2ป.เตี้ย)

กว้าง24.5xยาว24.5xสูง6.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 220.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก 12.7x12.7 สีขาว
0404010

สแน็คเล็ก 12.7x12.7 สีขาว

กว้าง12.7 x ยาว12.7 x สูง6.7 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 58.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
ถุงของขวัญขาว start each day size L
1416015

ถุงของขวัญขาว start each day size L

หน้ากว้าง15 x หนา7 x สูง19.8 ซม

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 480.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคุ๊กกี๊ 300 กรัม หูเชือก ขาว
0604004

กล่องคุ๊กกี๊ 300 กรัม หูเชือก ขาว

กว้าง8 x ยาว 11 x สูง13.5 เซนติเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น สีขาว (เฉพาะกล่อง)
0501006

กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น สีขาว (เฉพาะกล่อง)

กว้าง16.5 x ยาว16.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
สแน็คเล็ก สีขาว แพค 100 ใบ
0404112

สแน็คเล็ก สีขาว แพค 100 ใบ

กว้าง 12.7 x ยาว 12.7 x สูง 6.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 100 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 250.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 6 ชิ้น สีขาว (เฉพาะกล่อง)
0501007

กล่องคัพเค้ก 6 ชิ้น สีขาว (เฉพาะกล่อง)

กว้าง16 x ยาว22.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก1 ชิ้น สีขาว(พร้อมฐาน)
0502001

กล่องคัพเค้ก1 ชิ้น สีขาว(พร้อมฐาน)

กว้าง7.5 x ยาว11.5 x สูง9.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 80.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น สีขาว (พร้อมฐาน)
0504002

กล่องคัพเค้ก 4 ชิ้น สีขาว (พร้อมฐาน)

กว้าง16.5 x ยาว16.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยคัพเค้ก 5cm  ขาวล้วน
0301021

ถ้วยคัพเค้ก 5cm  ขาวล้วน

ก้นถ้วย 4.5 cm. สูง 3.4 เซน ปากกว้าง 5.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ถ้วยคัพเค้ก 4.5cm  ขาวล้วน
0302015

ถ้วยคัพเค้ก 4.5cm  ขาวล้วน

ก้นถ้วย 4.5 cm. สูง 3.4 cm. ปากกว้าง 5.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 100 ชิ้น/แพค

ราคา 165.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระทงจีบ สี่เหลี่ยมขาว 7.5x3.2x2.5 cm
0308022

กระทงจีบ สี่เหลี่ยมขาว 7.5x3.2x2.5 cm

ก้นถ้วย 7.5 x 3.2 สูง 2.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 600 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องของชำร่วย ทรงกระเป๋าโค้ง ขาว
1419009

กล่องของชำร่วย ทรงกระเป๋าโค้ง ขาว

กว้าง 11 ลึก 5.5 สูง 13 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องของชำร่วย ทรงลูกเต๋า ขาว
1419013

กล่องของชำร่วย ทรงลูกเต๋า ขาว

กว้าง 9 ลึก 9 สูง 9 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องของชำร่วย ทรงข้างสามเหลี่ยม ขาว
1419011

กล่องของชำร่วย ทรงข้างสามเหลี่ยม ขาว

กว้าง 9 สูง 16 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องใส่คุ๊กกี้ทรงยาว 18x8x5.5 ซม. ขาว
0605010

กล่องใส่คุ๊กกี้ทรงยาว 18x8x5.5 ซม. ขาว

กว้าง18 x ยาว8 x สูง5.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องของชำร่วย ทรงแบน ขาว
1419015

กล่องของชำร่วย ทรงแบน ขาว

กว้าง12 ลึก 12 สูง 4 ซม.

จำนวนชิ้นต่อหน่วย 50 ชิ้น/หน่วย

ราคา 140.00 บาท /

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องของชำร่วย ทรงถุง ขาว
1419003

กล่องของชำร่วย ทรงถุง ขาว

กว้าง 7 ลึก 4 สูง10.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องสแน็คหน้าต่างกว้าง สีขาว
0403048

กล่องสแน็คหน้าต่างกว้าง สีขาว

กว้าง15 x ยาว15 x สูง7.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 90.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องของชำร่วย ทรงหูหิ้วขาว 7*7*9.5 ซม.
1419001

กล่องของชำร่วย ทรงหูหิ้วขาว 7*7*9.5 ซม.

กว้าง 7 ลึก 7 สูง 9.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องคัพเค้ก 6 ชิ้น ขาว (พร้อมฐาน)
0505002

กล่องคัพเค้ก 6 ชิ้น ขาว (พร้อมฐาน)

กว้าง16 x ยาว22.5 x สูง9 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 240.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องคัพเค้ก 12 ชิ้น สีขาว (พร้อมฐาน)
0507004

กล่องคัพเค้ก 12 ชิ้น สีขาว (พร้อมฐาน)

กว้าง27 x ยาว28.5 x สูง9.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 360.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องขาวหน้าต่าง ขนาด 5x7x20 ซม.
2408002

กล่องขาวหน้าต่าง ขนาด 5x7x20 ซม.

กว้าง 5 x ยาว 7 x สูง 20 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องบ้านไซส์ S สีขาว
0602013

กล่องบ้านไซส์ S สีขาว

กว้าง7.5 x ยาว7.5 x สูง7.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 130.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องช็อคโกแลต/บราวนี่ขาว
0111010

กล่องช็อคโกแลต/บราวนี่ขาว

กว้าง11.5 x ยาว22 x สูง3 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 20 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 150.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องคุ๊กกี๊ 1กก.หูเชือกขาว
0604007

กล่องคุ๊กกี๊ 1กก.หูเชือกขาว

กว้าง12.7 x ยาว17.4 x สูง24.7 เซนติเมตร

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 320.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว