จานพิมพ์ลาย,แก้วกระดาษพิมพ์ลาย, จานกระดาษ, จานปาร์ตี้, สินค้างานปาร์ตี้

x ปิดหน้าต่าง

ชุดปาร์ตี้เซท

ชุดปาร์ตี้เซท


ชุดปาร์ตี้เซท


แก้วน้ำปาร์ตี้เซทสีชมพูลายจุด 12 ออนซ์
2305004

แก้วน้ำปาร์ตี้เซทสีชมพูลายจุด 12 ออนซ์

ปากแก้วเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 8 ซม. ก้นแก้วเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 5.3 ซม. สูง 11.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
แก้วน้ำปาร์ตี้เซทสีเขียวลายจุด 12 ออนซ์
2305003

แก้วน้ำปาร์ตี้เซทสีเขียวลายจุด 12 ออนซ์

ปากแก้วเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 8 ซม. ก้นแก้วเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 5.3 ซม. สูง 11.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีชมพูลายจุด 6 นิ้ว
2301004

จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีชมพูลายจุด 6 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม.สูง 1.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 55.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีชมพูลายจุด 7 นิ้ว
2302004

จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีชมพูลายจุด 7 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ซม.สูง 1.8 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 65.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีชมพูลายจุด 9 นิ้ว
2303004

จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีชมพูลายจุด 9 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ซม.สูง 2 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีฟ้าลายทาง 6 นิ้ว
2301002

จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีฟ้าลายทาง 6 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม.สูง 1.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 55.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีฟ้าลายทาง 7 นิ้ว
2302002

จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีฟ้าลายทาง 7 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ซม.สูง 1.8 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 65.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีฟ้าลายทาง 9 นิ้ว
2303002

จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีฟ้าลายทาง 9 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ซม.สูง 2 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีเขียวลายจุด 6 นิ้ว
2301003

จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีเขียวลายจุด 6 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม.สูง 1.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 55.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีเขียวลายจุด 7 นิ้ว
2302003

จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีเขียวลายจุด 7 นิ้ว

 

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 65.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีเขียวลายจุด 9 นิ้ว
2303003

จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีเขียวลายจุด 9 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ซม.สูง 2 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีเหลืองลายทาง 6 นิ้ว
2301001

จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีเหลืองลายทาง 6 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม.สูง 1.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 55.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีเหลืองลายทาง 7 นิ้ว
2302001

จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีเหลืองลายทาง 7 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ซม.สูง 1.8 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 65.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีเหลืองลายทาง 9 นิ้ว
2303001

จานกระดาษปาร์ตี้เซทสีเหลืองลายทาง 9 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ซม.สูง 2 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 25 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
แก้วน้ำปาร์ตี้เซทสีเหลืองลายทาง 12 ออนซ์
2305001

แก้วน้ำปาร์ตี้เซทสีเหลืองลายทาง 12 ออนซ์

ปากแก้วเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 8 ซม. ก้นแก้วเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 5.3 ซม. สูง 11.5 ซม.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 75.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว
แก้วน้ำปาร์ตี้เซทสีฟ้าลายทาง 8 ออนซ์
2304002

แก้วน้ำปาร์ตี้เซทสีฟ้าลายทาง 8 ออนซ์

เส้นผ่าศูนย์กลาง ปากแก้ววัดด้านใน7 cm.ก้น 5.2 cm. สูง 9.5 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 70.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว

ชุดปาร์ตี้เซท