ฐานรองเค้ก, ฐานรองเค้กซานริโอ้, ฐานรองเค้กลายลิขสิทธิ์, ฮัลโล คิตตี, มายเมโลดี, กุเดทาเมะ, ซินามอนโรล, ฮัมมิงมินท์, ปอมปอมปุริน, ลิตเติลทวินสตาร์

x ปิดหน้าต่าง

ฐานรองเค้กซานริโอ้

ฐานรองเค้กซานริโอ้


ฐานรองเค้กลิงมังกิชิ 1 ปอนด์
7708018

ฐานรองเค้กลิงมังกิชิ 1 ปอนด์

กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กลิงมังกิชิ 2 ปอนด์
7708014

ฐานรองเค้กลิงมังกิชิ 2 ปอนด์

กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กชินนามอนโรล 1 ปอนด์
7708006

ฐานรองเค้กชินนามอนโรล 1 ปอนด์

กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กชินนามอนโรล 2 ปอนด์
7708012

ฐานรองเค้กชินนามอนโรล 2 ปอนด์

กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กปอมปอมพุริน 2 ปอนด์
7708013

ฐานรองเค้กปอมปอมพุริน 2 ปอนด์

กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กฮัมมิ่งมินท์ 2 ปอนด์
7708011

ฐานรองเค้กฮัมมิ่งมินท์ 2 ปอนด์

กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กทวินสตาร์ 2 ปอนด์
7708010

ฐานรองเค้กทวินสตาร์ 2 ปอนด์

กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กกุเดทามะ 1 ปอนด์
7708003

ฐานรองเค้กกุเดทามะ 1 ปอนด์

กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กกุเดทามะ 2 ปอนด์
7708009

ฐานรองเค้กกุเดทามะ 2 ปอนด์

กว้าง23.6 x ยาว23.6 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กมายเมโลดี้ 1 ปอนด์
7708002

ฐานรองเค้กมายเมโลดี้ 1 ปอนด์

กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กมายเมโลดี้ 3 ปอนด์
7708016

ฐานรองเค้กมายเมโลดี้ 3 ปอนด์

กว้าง26.2 x ยาว26.2 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 120.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กคิตตี้ 1 ปอนด์
7708001

ฐานรองเค้กคิตตี้ 1 ปอนด์

กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 100.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กคิตตี้ 3 ปอนด์
7708015

ฐานรองเค้กคิตตี้ 3 ปอนด์

กว้าง26.2 x ยาว26.2 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 140.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
ฐานรองเค้กฮัมมิ่งมินท์ 1 ปอนด์
7708005

ฐานรองเค้กฮัมมิ่งมินท์ 1 ปอนด์

กว้าง19.8 x ยาว19.8 cm.

จำนวนชิ้นต่อแพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 80.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว