เทปพิมพ์ลายตกแต่ง

x ปิดหน้าต่าง

เทปพิมพ์ลาย

เทปพิมพ์ลาย


เทปพิมพ์ลาย


เทปBoxjourney No.15
1502039

เทปBoxjourney No.15

กว้าง 15มม./ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายดาว
1502038

สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายดาว

กว้าง15มม.xยาว 2.5เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายหยดน้ำ
1502037

สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายหยดน้ำ

กว้าง15มม.xยาว 2.5เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายหมี
1502036

สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายหมี

กว้าง15มม.xยาว 2.5เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายดอกไม้
1502034

สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายดอกไม้

15มม.xยาว 2.5เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายหัวใจ
1502033

สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายหัวใจ

15มม.xยาว 2.5เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายบ้าน
1502032

สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายบ้าน

15มม.xยาว 2.5เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปกากเพชรสีน้ำเงิน
1502030

เทปกากเพชรสีน้ำเงิน

 

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 35.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปกากเพชรสีบานเย็น
1502029

เทปกากเพชรสีบานเย็น

กว้าง 12 มม. X ยาว 5 เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 35.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปกากเพชรสีม่วง
1502028

เทปกากเพชรสีม่วง

กว้าง 12 มม. X ยาว 5 เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 35.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปกากเพชรสีฟ้า
1502027

เทปกากเพชรสีฟ้า

กว้าง 12 มม. X ยาว 5 เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 35.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปกากเพชรสีเขียว
1502025

เทปกากเพชรสีเขียว

กว้าง 12 มม. X ยาว 5 เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 35.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปกากเพชรสีเงิน
1502023

เทปกากเพชรสีเงิน

กว้าง 12 มม. X ยาว 5 เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 35.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปBoxjourney NO.2
1502002

เทปBoxjourney NO.2

กว้าง 15มม./ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปBoxjourney NO.5
1502005

เทปBoxjourney NO.5

กว้าง 15มม./ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปBoxjourney NO.7
1502007

เทปBoxjourney NO.7

กว้าง 15มม./ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปBoxjourney NO.8
1502008

เทปBoxjourney NO.8

กว้าง 15มม./ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปBoxjourney NO.10
1502010

เทปBoxjourney NO.10

กว้าง 15มม./ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปBoxjourney NO.11
1502011

เทปBoxjourney NO.11

กว้าง 15มม./ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปBoxjourney NO.12
1502012

เทปBoxjourney NO.12

กว้าง 15มม./ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปBoxjourney NO.13
1502013

เทปBoxjourney NO.13

กว้าง 15มม./ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปพิมพ์ for you สีน้ำเงิน
1502016

เทปพิมพ์ for you สีน้ำเงิน

ความกว้าง 15 มม. ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 26.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปพิมพ์ for you สีเขียว
1502017

เทปพิมพ์ for you สีเขียว

ความกว้าง 15 มม. ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 26.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปพิมพ์ for you สีชมพูเข้ม
1502018

เทปพิมพ์ for you สีชมพูเข้ม

ความกว้าง 15 มม. ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 26.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปพิมพ์ for you สีส้ม
1502019

เทปพิมพ์ for you สีส้ม

ความกว้าง 15 มม. ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 26.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
เทปพิมพ์ for you สีเหลือง
1502022

เทปพิมพ์ for you สีเหลือง

ความกว้าง 15 มม. ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 26.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
ลูกไม้คละสี1.5cm 1ม.
1501011

ลูกไม้คละสี1.5cm 1ม.

 

จำนวนชิ้นต่อม้วน 0 ชิ้น/ม้วน

ราคา 60.00 บาท / ม้วน

เพิ่มลงตะกร้า
สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายจุด
1502035

สติกเกอร์พิมพ์ลายสีทองลายจุด

15มม.xยาว 2.5เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

สินค้าหมดชั่วคราว
เทปกากเพชรสีชมพูอ่อน
1502031

เทปกากเพชรสีชมพูอ่อน

กว้าง 12 มม. X ยาว 5 เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 35.00 บาท / ม้วน

สินค้าหมดชั่วคราว
เทปกากเพชรสีแดง
1502026

เทปกากเพชรสีแดง

กว้าง 12 มม. X ยาว 5 เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 35.00 บาท / ม้วน

สินค้าหมดชั่วคราว
เทปกากเพชรสีทอง
1502024

เทปกากเพชรสีทอง

กว้าง 12 มม. X ยาว 5 เมตร

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 35.00 บาท / ม้วน

สินค้าหมดชั่วคราว
เทปคละลาย 1.5 เซน ยาว5 เมตร
1501013

เทปคละลาย 1.5 เซน ยาว5 เมตร

กว้าง 1.5 เซน ความยาว 5 เมตร

จำนวนชิ้นต่อแพ็ค 1 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 150.00 บาท / แพ็ค

สินค้าหมดชั่วคราว
เทปBoxjourney NO.1
1502001

เทปBoxjourney NO.1

กว้าง 15มม./ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

สินค้าหมดชั่วคราว
เทปBoxjourney NO.3
1502003

เทปBoxjourney NO.3

กว้าง 15มม./ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 45.00 บาท / ม้วน

สินค้าหมดชั่วคราว
เทปพิมพ์ for you สีแดง
1502015

เทปพิมพ์ for you สีแดง

ความกว้าง 15 มม. ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 26.00 บาท / ม้วน

สินค้าหมดชั่วคราว
เทปพิมพ์ for you สีน้ำตาล
1502020

เทปพิมพ์ for you สีน้ำตาล

ความกว้าง 15 มม. ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 26.00 บาท / ม้วน

สินค้าหมดชั่วคราว
เทปพิมพ์ for you สีม่วง
1502021

เทปพิมพ์ for you สีม่วง

ความกว้าง 15 มม. ความยาว 50 หลา

จำนวนชิ้นต่อม้วน 1 ชิ้น/ม้วน

ราคา 26.00 บาท / ม้วน

สินค้าหมดชั่วคราว

เทปพิมพ์ลาย